2007-03-28

Särskolans rikskonferens

Idag ska jag besöka Särskolans rikskonferens som pågår i Norrköping i dagarna två. Skolminister Jan Björklund (fp) ska tala klockan 10 och berätta om regeringens syn på särskolan. Den tidigare regeringen ville ta bort särskolan som egen skolform, det vill inte den nya regeringen och är väl något av det Jan kommer prata om.

Inga kommentarer: