2010-04-27

Askmoln behövs inte, vi har MP

Vi har precis avslutat kommunstyrelsen. Där meddelade Miljöpartiet att de inte längre stödjer Norrköpings flygplats.

Att de inte gillar flyg är ingen nyhet, men att inte tänker stödja vår egen flygplats var nytt.

Norrköpings flygplats ägs av kommunen. Det är ingen drömlösning, jag skulle gärna se en annan ägare, så långt är jag med Miljöpartiet. Men om vi är realister så kommer flygplatsen även framöver behöva kommunala pengar. Annars kommer den läggas ner.

Därför stöttar både kommun och näringsliv flygplatsen med pengar. Som ni Miljöpartiet säger blankt nej till:

"Vi anser det orimligt med nuvarande antal flygplatser i framförallt södra delen av Sverige."

Miljöpartiet samarbetar, även i Norrköping, med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De för en gemensam politik. Utan MP:s stöd, ingen flygplats, även om S och V för sin del stödjer flyget.

Det här ingår i budgeten och kan inte bara brytas ut som en liten del där S och V söker stöd hos oss.

Det är svårt att dra någon annan slutsats än att om S, V och MP vinner valet kommer flygplatsen att läggas ner.

Det behövs inga askmoln för att stoppa flyget, vi har MP.

Inga kommentarer: