2010-06-15

Lägsta betygsresultaten hittills i Nkpg

83,4 procent behöriga till gymnasiet var det lägsta betygsresultatet hittills i det nuvarande betygssystemet (som infördes på 90-talet). Den bottennivån nåddes förra läsåret i de kommunala skolorna. I år är det ännu sämre. Inte mycket, men lite grann, 83,0 procent.

Lars Stjernkvist (S) väljer dock att redovisa lite andra siffror, där ett stort antal elever har rensats bort. Det är internationella klasser med elever som nyligen flyttat till Sverige. Man kan ju tycka att dessa liksom inte ska räknas, speciellt om man försöker snygga till statistiken. Men övriga Sverige, och framförallt Skolverket, som står för den officiella statistiken tycker annorlunda. Där redovisas alla elever.

Trots det står Stjernkvist just nu och redovisar enbart siffrorna utan de internationella klasserna. Han redovisar inte ens två siffror, med och utan internationella klasser - han kör bara på de utan.

Snacka om att blunda för verkligheten!

Skolans utveckling i Norrköping är väldigt allvarlig. De två senaste åren har vi nått en ny botten. Det kan inte fortsätta längre.

Men till sist, något positivt: Problemskolorna Borgsmoskolan och Söderport (fd Hagebyskolan) förbättrar sin resultat rejält. Snart är de inte problemskolor längre.

Inga kommentarer: