2010-10-19

Ska antisemitism legitimeras?

Mattias Svensson har korrigerat faktafelen i inlägget om mig. Det mildrar kritiken något, skriver han, men i huvudsak kvarstår den.

Johannes Forssberg i Expressen hänger på och tycker det är fruktansvärt, det jag gjort. Det är censur, menar han. Även Forsberg har problem med fakta. Detta var ingen konstutställning, som han påstår. Vilket i sammanhanget, när han hänvisar till Lars Vilks, faktiskt är ganska betydelsefullt.

Vad detta alltså handlar om (nu när vi är överens om att det inte är några lagar inblandade) är Stadsbibliotekets regler. Dessa regler säger att inget rasistiskt ska visas i deras utställningar.

Trots det visades alltså antisemitiskt, rasistiskt material i utställningen. Vad händer då om jag inte reagerar? Jo, utställningen passerar förbi som icke-rasistisk. Att påstå att Israel har koncentrationsläger precis som nazister är inte antisemitiskt, är inte rasistiskt. Det blir resultatet.

Det är min förbannade skyldighet som liberal att påpeka att Stadsbiblioteket visar rasistiskt material, trots regler som säger motsatsen.

Man kan naturligtvis diskutera om Stadsbiblioteket borde ha andra regler, som tillåter att vad som helst visas. Den uppfattningen kan jag dela. Men så länge de inte har dessa regler, borde de själva följa dem. Annars legitimeras rasistiskt material som visas där som icke-rasistiskt.

Detta handlar alltså om två frågor (minst): Hur man som liberal ska reagera på just den här utställningen med dessa regler (inte utställningar i största allmänhet) och vad som ska vara tillåtet att visa på Stadsbiblioteket.

Det pågår en kampanj, medvetet eller omedvetet, där Israel demoniseras. Då menar jag inte vanlig kritik mot Israels agerande, utan just jämförelser med Nazityskland. Hakkors istället för Davidsstjärnan på flaggan, påståenden om att Israel utför utrotning i stil med nazisterna, påståenden om koncentrationsläger. Det var just det senare som visades på biblioteket. Det var just det som legitimerades.

Läs bara vad mannen bakom utställningen säger i Folkbladet:

"Efter förintelsen sa alla att det som hände inte får hända igen. Men det gör det nu."

Till sist, jämförelsen med Lars Vilks som Expressen gör. Den går inte att göra. Det handlar inte om samma sak. Det här handlar om regler ska följas så att rasism inte legitimeras. I Vilks fall handlar det om att leva under ständigt dödshot, om misshandel och att han stoppas fysiskt från att yttra sig.

32 kommentarer:

profanum_vulgus sa...

"Att påstå att Israel har koncentrationsläger precis som nazister är inte antisemitiskt, är inte rasistiskt. Det blir resultatet."

Ja? Är det fel? Hur är det rasistiskt eller antisemitiskt (vilket inte är samma sak) att påstå att Israel har koncentrationsläger precis som nazister?

profanum_vulgus sa...

Ang. Vilks: Du missar din egen poäng, Vilks har ju inga regler om att han inte ska visa rasistiska eller antisemitiska verk och därför får han visa både sin rondellhund och sin judesugga. Att han låtsas vara förföljd (när han egentligen bara ger sig på en ogillad minoritet för att tjäna pengar) spelar ju ingen roll för vad han får visa upp.

Mathias Sundin sa...

Det är en del i demoniseringen av judar och Israel. En del i spridandet av lögner, som antisemitismen går ut på.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Just Lars Vilks är lite spännande. Han anser at konstnärer ska ha rätt att säga/göra/ställa ut vad som helst, även sådant som är klassat som hets mot folkgrupp. Dock ska vi andra inte få göra det. Detta utvecklade han i höstas på ett seminarium:

Frihetsfrontens Sommarseminarium 2010 - en rapport

Olika rättigheter för olika människor...

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Det säger väl inte ett dugg om judar ifall man demoniserar Israel? Är det islamofobiskt att jämföra Saudiarabiens rättssystem med medeltidens Europa? Är det rasism att jämföra Kambodjas tortyrcentraler med Israels?

Förklara hur det skulle vara antisemitism.

Sedan kan du väl förklara hur antisemitism skulle vara rasism.

Mathias Sundin sa...

Israel är en judisk stat.

Antisemitism är rasism eftersom det klumpar ihop en hel grupp människor och ger dessa olika negativa egenskaper.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Saudiarabien är ju en muslimsk stat. Att en stat är teokratisk betyder inte att det blir fobi mot den aktuella religionen att kritisera staten.
Nordkorea var ju (då det chondoistiska partiet var regeringsbildare) en religiös stat, och är ju enligt grundlagen jucheistiskt (liksom sionismen och islamismen en religiöst grundad politisk åsikt). Om man kritiserar eller demoniserar Nordkorea, är man då antichondoist/chondoistfibiker?

Rasism bygger på att man klumpar ihop folk efter genetiskt ursprung. Judendom är en religion inte genetik. Det var nazisterna som spred det där med judiska gener, så om något så är det ju antisemitiskt att hävda att judar skulle vara en ras (eller genetiskt folk).
Ungefär hälften av dagens judar saknar helt genetiskt släktskap med de urspungliga judarna (medan nästan 80% av palestinierna har sådant släktskap), men inte ens de som har sådant släktskap kan sägas vara ett folkslag (de är allt från araber och germaner till kushiter och balusher).

Staffan sa...

Att kritisera Israel och dess styre är lika lite antisemitism som det är rasism att kritisera Zimbabwe och Robert Mugabe.

Mathias Sundin sa...

Profanum: Ingen har hävdat att kritik i största allmänhet är antisemitiskt. Men när du kopplar judeutrotningen till staten Israel, en judisk stat, då ser du ingen koppling? Kopplingen är uppenbar och typisk för den demonisering som är antisemitism.

Staffan V: Jag instämmer.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Jo jag ser kopplingen, men inte att det skulle vara antisemitism. Israel och sionister är ju starkt kritiska till Nazitysklands politik i allmänhet och "judeutrotningen" (det var väl egentligen inte utrotning det var fråga om, nazisterna ansåg ju att judarna skulle bo i Palestina, men de hade ihjäl en jäkla massa) i synnerhet. Om Israel, en sionistisk stat, då (enligt utställaren) använder sig av samma metoder som nazityskland så ska man såklart göra kopplingen.

Hur skulle det kunna bli antisemitism? Jag fattar det inte alls, kan du inte förklara det?
Om man istället gör en koppling till Boerkriget eller Kambodja slutar det då vara antisemitism eller vad?

Mathias Sundin sa...

Men man använder sig inte av några naziliknande metoder.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Det är ju en fråga om åsikter, de som anser att araber/muslimer är lika mycket värda som andra brukar se klara liknelser med nazisternas metoder, de som inte gör det brukar inte se liknelsen.

Men nu var ju frågan om vad som var antisemitistuiskt med det och hur antisemitism var rasism.
Du försvarade ju din aktion med att den inte riktade sig mot yttrandet som sådant utan att du inte ville att yttrandet skulle klassas som icke-rasistiskt.
Då borde du väl kunna förklara grunderna för det?

Nu låter det som att du bara ville förhindra ett yttrande som du inte höll med om.

Mathias Sundin sa...

Ja, såklart det är åsikter. Du får såklart ha åsikten att det är samma sak, men var medveten om att den åsikten är typisk antisemitisk, eftersom den inte har något stöd i verkligheten.

Men herregud, ska jag verkligen behöva förklara för dig att antisemitism är en del av rasismen? Rasism bygger inte enbart på ras. Det är också att klumpa ihop grupper (och generalisera egenskaper hos dessa) som inte nödvändigtvis behöver vara "besläktade" med varandra.

Jag har greppat att du tycker att detta är fel som jag gjorde. Om du har några egna åsikter får du gärna utveckla dessa, istället för att bara ställa frågor.

Harry Truman sa...

Tror inte det är sådär jättestor mening att diskutera något med profanum_vulgus då han:

1) hänger på helgon.net

och

2) skryter om det.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Menar du att åsikten var felaktig och därför antisemitisk och därför rasistisk och därför inte borde få yttras via stadsbiblioteket?

Ja gärna. Du tänker nog på fördomsfullhet eller något annat. Rasism är en åsikt att människor av olika raser har olika värde.
Antisemitism är en åsikt att människor av en viss religion har ett lägre värde.
Är generaliserande omdömen om moderater, folkpartister, tonåringar, pensionärer, lärare och läkare också rasism?

Jag har ingen åsikt om vad du gjorde än, du har ju inte förklarat varför du gjorde det. Din förklaring just nu verkar vara att du ansåg att åsikten som yttrandet avsåg var fel och den åsikten därför inte borde få yttras.
Jag anser att även åsikter som är fel ska få yttras.

Men om du kan förklara hur yttrandet var antisemitiskt och hur antisemitism är rasism så har du ju helt rätt i sak (att stadsbibliotekets regler borde förhindra yttrandet).
Du verkar dock inte ha tänkt igen det här.

Harry Truman sa...

profanum:

Tror du har nåt riktigt stort på gång här.

Stadsbibliotekets regler förbjuder RASISM och antisemitism är ju inte rasistiskt! Att dom valde att plocka bort ett antisemitiskt inslag trots detta är ABSURT. Vilken blunder! Pinsamt, pinsamt för ledningen.

Tycker du ska ringa tidningarna med denna nyhet. Kan nog bli stort. Vilka tvingas avgå, tror du?

Mathias Sundin sa...

Det är ganska uppenbart att har en åsikt, och hade från början. Alla dina frågor har en tydlig utgångspunkt som inte ens en blind kan missa.

Ok, du anser inte att antisemitism är rasism. För du anser att det bara handlar om ras. Fine tyck så. Jag håller inte med. Jag har förklarat, men du tycker något annat.

Så du menar att jag, trots att jag tycker det är rasistiskt, ändå ska tycka det ska ställas ut på bibblan, trots att de har en policy som säger att icke-rasistiska saker inte ska ställas ut.

Jag tycker inte, som du sammanfattar, att åsikten var fel, och därför ska den inte få ställas ut. Det har jag förklarat nu ett antal gånger. Jag tycker att den bröt mot reglerna som bibblan satt upp.

Om du inte förstår det, så kan jag inte förklara det bättre tyvärr. Hej.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Jag har åsikter om det mesta. Jag tycker tex att bibliotek ska få visa rasistiska yttranden (och yttranden från alla andra åsiktsriktningar), jag tycker samtidigt att om ett bibliotek har regler om att de inte ska visa rasistiska yttringar och ändå gör det så måste de välja mellan att ändra reglerna eller vägra yttrandet (det är rättsstatens fundament att regler tillämpas). Jag tyckte därför att din invändning var skarp för att komma från en liberal.
Men nu verkar den allt slöare.

Att antisemitism inte är rasism är inte en åsiktsfråga, det är fakta precis som att liberalism inte är kommunism, att bananer inte är träd eller att islamofobi inte är rasism.
Om du ANSER att antisemitism bör betraktas som (och inte såsom) rasism så borde du väl kunna förklara varför?
Din förklaring innan var ju att alla åsikter som ger grupper kollektiva egenskaper var rasism, men du verkar inte hålla med om grupperna är ålders-, yrkes- eller åsiktsgrupper. Inte ens om det rör en annan religion än judendomen.

Du har bara upprepat dina slutsatser inte dina grunder för slutsatsen. Vad jag frågat är alltså:
1. Hur yttrandet var antisemitiskt (Alltså fientlig mot judar som grupp)
2. Hur antisemitism är rasism (alltså utgör förklenande omdömen om personer av viss ras eller folkgrupp)

Att bara upprepa slutsatser betyder inte att man förklarat hur man kommit fram till dem. Det får varje barn lära sig redan de första åren i grundskolan, men många verkar glömma det när de blir vuxna.

Mathias Sundin sa...

"Du har bara upprepat dina slutsatser inte dina grunder för slutsatsen."

Jag har läst igenom dina kommentarer och vid två tillfällen hävdar du att rasism bara rör ras. Utan att ange "dina grunder för slutsatsen".

Varsågod.

profanum_vulgus sa...

Nej jag har sagt att rasism rör ras eller folkgrupp.

Rasism bygger på grundstamen ras- och sedan på prefixet -ism som visar att det handlar om en åsikt. En åsikt som bygger på raser, precis som t.ex islamism som är en åsikt baserad på islam.

Vi kan också se på hur ordet används i dagligt tal:
Forum för levande historia skriver: "Rasism uppstår ur tanken att mänskligheten kan delas in i raser. Raserna antas ha olika egenskaper."
Ungdomsmottagningarna på nätet skriver: "Ordet rasism har kommit till för att beskriva att någon kan tro att det finns raser bland människor, att de raserna är väldigt olika och att människor ska behandlas olika beroende på sin ras."
Wikipedia skriver: "Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser,"
NE skriver: "rasism, ideologi som grundas på den vetenskapligt obevisade idén att människosläktet indelas i olika raser samt på den felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra."

Jag har nog aldrig hört en vuxen människa använda rasism på något annat sätt (möjligen med olika tillägg, som åldersrasism, omvänd rasism osv).

Kan du svara på de två frågorna, som du borde kunnat svara på direkt om du tänkt igenom ditt ställningstagane, nu?

Mathias Sundin sa...

Då var ju saken biff. Judar är en folkgrupp.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Nej judar är en religiös grupp. Hur menar du att de skulle vara en folkgrupp?

Mathias Sundin sa...

Judar är en etno-religiös folkgrupp.

profanum_vulgus sa...

Mathias Sundin:
Nej de saknar ju som sagt folk-delen och delar bara religion.

Dessutom glömmer du helt den första frågan.

Jag trodde att jag äntligen hade hittat en nyliberal som kunde diskutera, men uppenbarligen har du inte tänkt igenom dina åsikter och tycker inte om politisk diskussion.

Harry Truman sa...

Orlando Mella och Irving Palm på Uppsala universitet skriver som svar på ett brev:

"Brevskrivaren riktar kritik mot att judar i detta sammanhang behandlas som folkgrupp och menar att det enbart handlar om en religion. För vår del vill vi tillbakavisa denna kritik. Vi anser att vi har goda skäl till att betrakta och behandla judar som en folkgrupp. Vi stöder oss därvid bland annat på Karl-Johan Illmans artikel i Nationalencyklopedin, där judar ses som en etnisk grupp, samt Erland Bergmans artikel om vad som kan ses som karakteristiska drag hos en etnisk grupp, vilket mycket väl stämmer överens med judar. För vissa folkgrupper, till exempel judar, kan religion vara ett viktigt särskiljande drag, för andra har religion inte samma dominerande roll."

På sv.wikipedia står att läsa under folkgrupp:

"Exempel på folkgrupper är kurder, judar, samer och svenskar."

På en.wikipedia.org står att läsa under Jews:

"The Jews [...] are [an] ethnoreligious group originating in the Israelites or Hebrews of the Ancient Near East."

Och under ethnoreligious group:

"An ethnoreligious group [...] is an ethnic group of people whose members are also unified by a common religious background."

Men du vet ju naturligtvis bäst.

profanum_vulgus sa...

lyndon:
Vilka gemensamma karakteristiska har judar då?

Milla sa...

Jude är den som är född av en judisk mor.

Därutöver kan man konvertera till jude.

Känner dock inte till huruvida man kan konvertera till same.

profanum_vulgus sa...

Varken lyndon eller Sundin vill svara på vilka karakteristiska en jude har?

Harry Truman sa...

profanum:

Lite svårt att svara på en halv fråga, men jag antar du menar vilka karakteristiska drag som judar har.

Juden är t ex girig och lömsk, ligger gärna i det dolda och styr, håller ihop med varandra (ofta i hemlighet), gillar guld och allt som glittrar, osv.

profanum_vulgus sa...

lyndon:
Vilket skulle bevisas...
att det var antisemiter som hävdade att judar var en folkgrupp.

Harry Truman sa...

profanum:

Jäklar där åkte jag dit.

profanum_vulgus sa...

lyndon:
Utan tvekan.