2011-10-10

Viktigt med bred skattereform

Inom Folkpartiet har jag argumenterat för - bland annat i partiets valanalysgrupp - att vi ska driva på för en stor skattereform. Nuvarande arbetslinjen och balans i budgeten är några av grundbultarna i svensk ekonomi framöver, men vi behöver se över hela skattesystemet för att skapa en ekonomin som står stark i dagens hårda globala konkurrens. 

Det har inte varit särskilt svårt att få gehör för idéerna och nu rör sig partiet också i den riktningen. Jan Björklund presenterade i dag idéer för en skattereform:


  • Sverige behöver på sikt en bred skattereform. En central del i en sådan är att göra den svenska inkomstbeskattningen internationellt konkurrenskraftig. Den svenska högsta marginalskatten bör därför sänkas ner mot genomsnittet inom OECD, som i dagsläget ligger runt 40 procent. 
  • Förutom att avskaffa värnskatten bör alltså den statliga inkomstskatten i princip halveras. En rimlig tidshorisont är att en sådan skattereform kommer till stånd inom två mandatperioder. 
  • För att skapa ett långsiktigt hållbart skattesystem bör den vara blocköverskridande. 


Folkpartiet medverkade till "århundradets skattereform" då marginalskatterna pressades ner till maximalt 50%, hälften kvar. Nu är det dags att ta nästa steg.

1 kommentar:

Nils sa...

Jag räknade lite på hur förslaget skulle påverka läkare i olika delar av karriären.

Ifall målet är att göra Sverige mera attraktivt för (blivande) specialistläkare så skulle en annan fördelning av marginalskattesänkningen vara mer effektiv.

http://läkarstudent.se/forum/viewtopic.php?f=76&t=1409#p6150