2012-04-24

Fler söker lärarutbildningen

Av alla de reformer som genomförs inom skolan är de som är kopplade till lärare allra viktigast, tror jag. Kvalitén i undervisningen står och faller med kvalitén på lärarna.

Därför är det väldigt glädjande att läsa att antalet sökande till lärarprogrammet ökar med 20 procent.

Jan Björklund och regeringen har genomfört, och eller håller på att genomföra, flera reformer riktade just mot lärarna:

  • Omfattande möjligheter till lärarfortbildning.
  • Legitimationskrav med skärpta regler för behörighet att undervisa.
  • Karriärreform för att ge lärare möjlighet att utvecklas i yrket.
  • Tydliga befogenheter för att få studiero i klassrummen.
  • Ny lärarutbildning med högre krav.Inga kommentarer: