2012-04-17

Lekskola

I slutet av förra året antog kommunfullmäktige budgeten för 2012. Vad har hänt i världsekonomin sedan dess? Har skatteintäkterna fallit kraftigt? Nej.

Sedan kommunfullmäktige antog budgeten har ingenting hänt. Osäkerheten i omvärlden är stor. Ekonomiska utveckling är inte stark. Men faktiskt har skatteintäkterna blivit högre än prognostiserat. Ändå ska kommunen på nästa kommunfullmäktige anta en tilläggsbudget med mer pengar till skolan.

Jag gillar mer pengar till skolan. De har det riktigt tufft. Men det enda som har hänt är att det S, V och MP beslutade förra året har förverkligats. Ingenting annat. Den budget de antog genomförs nu i verkligheten. Då får de panik och ska komma med tilläggsbudgetar.

Det är verkligen amatörernas afton. Lars Stjernkvist och Olle Johansson bedriver lekskola. Nej, det var orättvist. Lekskolor bedrivs seriöst.

Inga kommentarer: