2012-04-16

Jobbskatteavdraget har gett 100 000 jobb

Jobbskatteavdraget - och alla andra åtgärder regeringen har vidtagit - har gett ökat sysselsättningen och minskat utanförskapet med 200 000 personer. 

Antalet jobb kopplat till jobbskatteavdraget bedöms enligt empiriska studier långsiktigt öka sysselsättningen med mellan 70 000 och 140 000 personer. Hittills, 2006-2011, kan vi se effekter på cirka 100 000 personer, som inte kan förklaras av andra faktorer.

Den tidigare relationen mellan BNP-tillväxt (som vi hade under S-regeringarna) och jobbtillväxt har brutits. Nu är den högre.

Detta har skett under den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet!

Stefan Löfven har signalerat en gradvis återgång till den gamla S-politiken. Bland annat med höjda skatter på 20-25 miljarder kronor, varav ett 15-tal av dessa på ungdomar. Det kommer inte ge fler jobb, utan färre.

Utvärderingen av jobbskatteavdraget hittar ni här.

Inga kommentarer: