2009-12-15

Skolan åt olika håll i Norrköping och Sverige

Igår debatterade vi skolan i kommunfullmäktige. Min tidigare oro för utvecklingen här blev bara värre under debatten.

Olle Johansson, som vill ta över som skolkommunalråd, gick upp och deklarerade att skolan är bra. Detta trots att resultaten för niorna är de sämsta sedan det nuvarande betygssystemet infördes på 90-talet.

Lars Stjernkvist, nuvarande skolkommunalråd, slog å sin sida fast att deras skolpolitik ligger fast och ska den förändras något så ska den nuvarande inriktningen förstärkas.

På nationell nivå reformeras skolan i grunden. Idag presenterade Jan Björklund den nya skollagen. Likt många reformer blir den verklighet först efter valet. Vinner vänstergänget kommer de flesta reformer stoppas och flumskolan fortsätta.

Skollagen ser bra ut. Bland annat blir det mycket hårdare krav på att ha behöriga lärare anställda. Idag är var tionde lärare som är fast anställd inte behörig. En befängd situation. Bland de andra nyheterna finns:

* Ökade rättigheter för barn i behov av särskilt stöd, med större överklagningsmöjligheter. Föräldrarna blir inte längre bara i händerna på skolorna.

* Ordning och reda med möjlighet till tillfällig avstängning, kvarsittning, försittning, utvisning från klassrummet, skriftlig varning även i grundskolan.

* Muskler till Skolinspektionen som kan stänga skolor, utdela vite, dra in tillstånd för skolor, osv.

* Stärkt rätt för tillgång till kurator, sjuksköterska, SYV och psykolog.

För att nämna några saker.

Inga kommentarer: