2009-12-01

Ditt och datt

I SvD ställer Camilla Lindberg, Adam Cwejman och Alexander Bard, alla FP, frågan om opera är finare än dataspel. Anledningen är att momsen är sex procent på opera, konserter, film och böcker men 25 procent på dataspel och dansbandl. De vill ha samma moms för all kultur. Det ställer jag upp på till hundra procent!

Alexander Bard är igång på annat håll också, Politikerbloggen närmare bestämt. Tillsammans med tre andra från Liberati skriver han om sprututbytesprogram. Jag är inte närmare insatt i frågan men en intressant och tankvärd artikel.

Människor som behöver socialbidrag ökar, men det totala utanförskapet har faktiskt gått ner (och socialbidragen är ännu på en lägre nivå än under förra lågkonjunkturen), rapporterar Den hälsosamme ekonomisten.

Andreas Bergh har hittat en intressant uträkning över hur handeln i världen skulle påverkas om EU:s jordbrukspolitik skrotades. Mindre export från EU-länder av en del produkter, mer av andra produkter och inte minst kraftiga ökningar i andra, fattigare, delar av världen.

Hushållsavdraget har gett tusentals jobb, skriver Carl B Hamilton. Det vill S ta bort om de vinner valet.

1 kommentar:

Tobias Josefsson sa...

En fundering: hur definieras "kultur", och av vem?

Generellt instämmer jag i ofoget att ha olika momssatser för liknande verksamheter, men gränsdragningar är som alltid problematiskt.