2009-12-10

Det är ju det vi föreslår, Widar

Widar Andersson är tillbaka från semester - trevligt! - och ger sig in i matdebatten. Han menar att båda sidors argument är klena, men har tydligen missat en central del av vad vi i Alliansen faktiskt föreslår:

"Jag skulle vilja vända på kuttingen och sätta de ätande främst. Kommunen kunde t ex fastställa ett pris de är beredda att betala och sedan bjuda in hugade leverantörer. Efter ett par provsmaksrundor får sedan de ätande lista sig hos den leverantör de uppskattar. Kan vi välja vårdcentraler och skolor så borde vi väl kunna klara av att välja mat?"

Men, det är ju precis vad vi föreslår! Att de som ska äta maten också ska kunna välja varifrån. Vill man äta kyld mat från Sala - fine. Vill man äta mat från den lokale krögaren - fine.

Inga kommentarer: