2009-12-09

Alla har fått det bättre, fy f-n!

Klyftorna ökar, stod det i alla rubriker igår efter att LO i en rapport kommit fram till det. Men vad är det som faktiskt har hänt? Jo, enligt LO, följande:

Arbetare inkomster har ökat med 3,46%, högre tjänstemäns med 3,47 och arbetslösas med 0,86%. Ökningarna är reella, verkliga. Folk har fått det bättre.

Alla har fått det bättre, och det lönar sig bättre att arbeta. Det är alltså, enligt LO med flera, något vi ska vara oroade över!

Som Andreas Bergh skriver:

"För att arbete ska löna sig bättre omfördelas numera aningen mindre från arbetande till dem som inte kan arbeta. Tack vare ekonomisk tillväxt har dock även den senare gruppen fått det absolut sett bättre."

Läs också Mattias Svensson och Mark Klamberg.

1 kommentar:

Jonas sa...

Alla har inte fått det bättre. Att snittet har blivit bättre innebär inte att alla har fått det bättre.

Sen får man fundera på om det är individer eller statistik som är viktigast, är det det senare så har du ju rätt. Jag har vänner som lever under existensminimum utan möjälighet till förändring.. om inte reglerna ändras.