2009-12-01

Varför så stor matfabrik?

2500 portioner per dag ska göras i den nya matfabriken, påstår vänsterkoalitionen. När vi från Alliansen undrade, i gårdagens fullmäktigedebatt, varför matfabriken byggs för en kapacitet på upp mot tio gånger så mycket, 25 000 portioner/dag, fick vi höra av vi misstänkliggjorde. Speciellt från Lars Stjernkvist.

Inte alls. Men håll med om att det låter märkligt. I alla andra sammanhang, verkligen alla andra, när kommunen planerar något försöker man bedöma behovet och planera kapaciteten därefter. Tror man man att hundra elever ska gå i en skola, bygger man den inte för tusen elever.

Men 25 000 portioner är bara om man kör två skift, svarade Stjernkvist. 10 000 portioner är vad som kan produceras på ett skift. Ok, fine. Men varför bygga en fyra gånger så stor anläggning mot vad behovet bedöms vara? På det svarade inte Stjernkvist.

Det är denna brist på svar som gör att vi såklart tror att hela anläggningen kommer utnyttjas. Därmed kommer många verksamheter som inte vill äta kyld mat tvingas in i systemet. Alliansens alternativ är en mångfald av lösningar. Vill ett äldreboende ha kyld mat - fine. Vill man ha någon annan lösning - fine. Det ska vi inte bestämmas i fullmäktige.

Inga kommentarer: