2009-12-09

Svårtolkad opinionsundersökning

NT publicerar en opinionsundersökning idag som tyvärr inte säger så mycket om vad faktiskt väljarna tycker just nu. Man har frågat vilket parti de skulle rösta på, till riksdagen, definitivt eller kanske. Det gör att de definitiva siffrorna är mycket lägre än verkligt resultat, och kanske är mycket högre.

Om vi tittar på det sammantagna så är Socialdemokraterna störst, sen kommer Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet inom ett par procentenheter. Vänsterpartiet och Centerpartiet återfinns några snäpp ner, sen Kristdemokraterna och sist Sverigedemokraterna.

Undersökningen visar i alla fall att Folkpartiet har en mycket stor potential och att vi kan hamna mycket nära Moderaterna här i Norrköping.

Inga kommentarer: