2009-12-07

Frifräsare i Corren

I Corren har en intressant debatt utspelat sig mellan mig och Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Östergötland. Staffan är en mycket trevlig prick, och duktig opinionsbildare, men i synen på riksdagsuppdraget har vi helt olika åsikter. Debatten började med detta från min sida:

"En majoritet av riksdagsledamöterna var mot FRA-lagen, ändå röstades den igenom. Låter det märkligt? Det är märkligt. Anledningen att den kunde gå igenom var att de riksdagsledamöter på den borgerliga sidan som var mot lagen vek sig för partipiskan. Något är ruttet i svensk demokrati när riksdagen - Sveriges högsta beslutande församling - har blivit ett transportkompani åt regeringen."

Staffan svarade att "Frifräsare fäller regeringar":

"Skulle ett antal borgerliga riksdagsledamöter börja gå emot sin egen regering i olika viktiga frågor så skulle regeringen snart falla."

Och idag har jag svarat Staffan, "Frifräsare ger makt åt folket":

"Nej, naturligtvis blir det inte så. I stället kommer regeringen att förhandla och resonera mer med riksdagen innan den lägger fram ett förslag. Om regeringen vet att riksdagen inte bara kröker rygg och gör som den blir tillsagd kommer man att vara mån om att fånga upp åsikterna därifrån. Makten kommer närmare folket."

Intressant debatt - och mycket viktig för vår demokrati.

Inga kommentarer: