2008-11-20

Beredningarna ska inte mopsa sig

Fullmäktigeberedningarna i kommunens ytterdelar ska läggas ner tycker alla partier utom folkpartiet. Folkbladet skriver om det här i dagens tidning där bland annat Jan-Erik Persson (s), ordförande för Vikbolandsberedningen uttalar sig och är kritisk till nedläggningen. Det förstår jag, för den verkar vara en av de bäst fungerande beredningarna.

På Folkbladet.se kan ni också hitta en rykande färsk artikel om beredningarna där jag uttalar mig. Jag tror nedläggningen i grunden handlar om att vissa beredningar har jobbat lite för bra. Över partigränserna har de drivit frågor som de fångat upp från från befolkningen. De har inte gett sig trots att Rådhuset sagt nej. Nu har kommunledningen fått nog av mopsiga beredningar och lägger ner dom.

Inga kommentarer: