2008-11-12

Något är ruttet

Något är ruttet i rättsstaten Sverige. Johan Ingerö tycker att Alliansen borde lyfta rättsfrågor mer med tanke på sjuka en del domslut blir, speciellt i jämförelse med andra. Idag har han ett sånt exempel:

Högsta Domstolen har nekat prövningstillstånd för en man som dömts för att ha skakat sin två månader gamla flicka till döds. Därmed har domstolen indirekt fastställt hovrättens påföljd: fem års fängelse.

Samtidigt har en mindre liga som ägnat sig åt odling av cannabis dömts för sin verksamhet. Ledarens påföljd: sju års fängelse.

Jag tycker inte man borde sänka straffet för cannabisen, men kraftigt höja det för att döda en liten flicka. Kom också ihåg att trots att straffet är fem år (vilket i sig är aalldeles för lite) så kommer aset ut efter två tredjedelar av tiden.

Instämmer med Johan om att rättsfrågorna behöver lyftas och straffen skärpas. Jag har börjat läsa in mig på området, men ännu inte hunnit läsa regeringens senaste förslag där en del skärpningar är på gång. Men mer behövs.

Inga kommentarer: