2009-08-09

Inga kamphundar som sällskapshundar

På Aftonbladet.se går att läsa hela min och Peters artikel om licenskrav för farliga hundraser. Debattens vågor går minst sagt höga där, 290 kommentarer as we speak. Aftonbladet har också tagit in en expert, Linda Atmer, som säkert är mycket duktig på hundar, men inte det minsta opartisk.
Linda medverkade på samma hundkonferens om farliga hundar som jag var med på i december förra året. Då använde hon ord som "rasdiskriminering" när hon argumenterade mot alla sorters regleringar av hundraser.

Hon argumenterar för övrigt mycket märkligt tycker jag:

"Det är betydligt obehagligare med en chihuahua som biter dig i hälsenan än en pitbull som bara går förbi."

Det är samma sorts argument som Hans Rosenberg från Svenska Kennelklubben använder i NT:

"Säg att en pitbull biter dig och en golden retriever biter mig, vilken är farligast?"

Dom försöker blanda bort korten. Det här handlar inte om enskilda hundar. Ingen förnekar att enskilda hundar av alla raser kan bli farliga. Det kommer man inte åt genom någon lagstiftning som reglerar raserna - men det är ju inte heller det problemet som vi försöker komma åt!

Vi försöker komma åt problemet med att vissa hundraser i sig är för farliga för att de ska få finnas helt fritt i samhället som sällskapshundar. För en sådan lagstiftning argumenterar vi i vår debattartikel och vår rapport.
Dessutom är ju svaret på Hans fråga, pitbullen.

Då säger Linda och SKK att det ägaren som spelar stor roll. Ja, ägaren spelar stor roll, men det gör inte rasen irrelevant för det.

Det har även kommit en del blogginlägg om debattartikeln, både ris och ros såklart. Det bästa inlägget kommer från Jonas, som jag träffat och diskuterat med tidigare. Han håller inte riktigt med, men tycker att förslaget är ett steg i rätt riktning och kommer med några konstruktiva förslag på hur det skulle kunna bli bättre. Det är så här jag hoppas att debatten ska kunna föras. Tyvärr bidrar varken Svenska Kennelklubben eller Linda Atmer till det.

Rapporten i sin helhet finns här att läsa och bilaga två, med indelning av raserna i kategorier finns här.

Denna rapport ska inte ses som om den är huggen i sten. Det är vårt förslag och vår inriktning och vi tar gärna mot sakliga argument för att något ska ändras.

Btw, ni som tuggar på om okunnighet. Peter Kjällkvist är hundinstruktör, ordförande för en rasklubb inom Svenska Brukshundsklubben och föreståndare för ett hunddagis. Själv är jag ingen hundexpert, men har levt med hund större delen av mitt liv och det senaste året satt mig in i allt som går att läsa i detta ämne. Kom med ett bättre argument än så.

98 kommentarer:

mollgan sa...

Okey då,
Inget svar om ert "intresse" för Calgarys framgångar.

Vad gör Linda Atmer partisk, men inte Peter Kjällkvist ?

Att Linda har en annan åsikt kan knappast vara orsaken, eller..

Om ingenting nyligen har förändrats,,,
bara en fundering.
Peter Kjällkvist skriver själv att han är Hundinstruktörs Elev. .
Eller är det som Refaat El-Sayed & Doktorshatten?

Att han kallar sig för hundexpert tror jag inte alls på. Men det kan säkert Peter svara på själv.

"Kurserna leds av Peter Kjällkvist som är instruktörselev på Hundens hus i Stockholm"

" Jag som driver Hund i City heter Peter Kjällkvist. Som många andra som arbetar inom hundbranshen är jag en nörd och ser det som en enorm förmån att kunna arbeta på heltid med mitt största intresse "

Varför är Calgary så känsligt ?

// leif

mollgan sa...

Jag lånar en utmärkt analys av signaturen AL.
Som tydligt beskriver felen i MS & Medias sätt att beskriva frågan:

Citat från Sydsvenskan, mfl .

"Detta trots att kamphundar, som utgör ungefär en procent av samtliga hundar i Sverige, svarar för tio procent av alla angrepp mot människor och djur"

Nedan är skrivet av signatur AL.

Det finns inga som helst belägg för att någon eller några raser är mera frekventa än andra i bitattacker. De undersökningar som genomförts har sådana brister att en normalt skolad individ direkt förkastar dem. En jag fick skickad till mig hade exempelvis sammanställt en rad med tidningsartiklar och försökte med hjälp av denna information verifiera att pitbull och Rottweiler var särskilt farliga emot människor. Men vem litar på tidningsjournalistik? Det finns ju så mycket erfarenhet som visar att de förvrider sanningen. Dessutom är det tredje, eller fjärdehandsinformation som används vilket är gravt osäkert och innehåller flera vantolkningsomständigheter.

Så tro inte på all propaganda som sprids, främst av Aftonbladet. De har inte några som helst belägg för sina uttalanden eller ställningstaganden och begriper uppenbarligen inte sig på statistik heller..

MVH AL

Givetvis har ni rätt båda två. Det finns dock tekniker för att beakta sådana här störande variabler (standardvägning) och därigenom få fram en statistiskt säkert resultat. Samtidigt förutsätter det att man har tillgång till hela populationens faktiska bitstatistik, vilket man inte har eller någonsin kommer kunna få. Det finns helt enkelt inget systematiskt sätt att erhålla data, än mindre att komma åt hela mörkertalet (som ju är enormt).

Det är därför ren rappakalja som våra svenska tidningar ägnar sig åt. De har inte en susning om vare sig hundars benägenhet att attackera människor eller hur många som de facto attackeras. Artiklarna förefaller istället enbart bygga på rent subjektiva och rent av paranoida ställningstaganden, att verifera alla lösrykta påståenden är dock fullkomligt omöjligt.
fortsätter,

mollgan sa...

fortsättning,

Jag är ingen kamphundsägare men däremot har jag en statistisk skolning (60 p ovanpå min civilingenjörsexamen) och kan bara genom att hänvisa till elementär sannolikhetslära skriva ut att detta inte stämmer. Sydsvenskan har inga som helst vetenskapliga belägg för denna skräckpropaganda.

Men även om Sydsvenska verkligen skulle kunna verifiera dessa siffror är materialet fortfarande inte standardvägt, dvs det har inte tagit hänsyn till det som kallas för störande variabeler. Så även om de kan ha siffror har de inte gjort någon jämförelse över bitbenägenhet mellan populationerna. Detta är senare kan ge rätt lustiga resultat ibland om man driver dem till sin spets. Exempelvis skjuter svenskar ihjäl varandra i större utsträckning än befolkningen i mexico, trots att sanningen förstås är rakt motsatt .

Sydsvenskan kan därför uppenbarligen inte tolka data, det är ren rappakalja de sysslar med. Att de påverkar opinionen med felbehandlad statistik är inget annat än ren skandal. Det tycker jag ni skall tala om för dem, antingen via mejl eller genom att inte köpa tidningen.

Jag har matematisk statistik som påbyggnad på min civilingenjörsexamen, det är alltså totalt mer än 60 poäng statistik (c-nivå) eftersom jag därtill läst 60 poäng ren matematik (också det c-nivå) där detta ämne ingår. Dessutom arbetar jag med sådana här frågor där jag bedriver forskning inom ett ämne där statistisk metodik är en förutsättning. Jag har dock dessvärre inte lyckats hitta dessa påstådda uppgifter på Sydsvenskans hemsida så jag har ingen möjlighet att göra annat än att kommentera det hela utifrån ett sannolikhetsteoretiskt perspektiv.

Standardvägning förutsätter att du har samlat in tillräckliga datamängder, något säkert sätt för detta finns inte idag. Ingen, inte ens Sydsvenskan, kan säga vilken bitbenägenhet som specifika hundraser har ute i den praktiska användningen. Mörkertalet är således enormt. En störande variabel tillkommer därefter ytterligare, eftersom hundarnas miljö, ålder och ägandeförhållanden väsentligt skiljer sig åt (samtliga raser är ju inte ens registrerade eller sålda i Sverige så populationsjämförelsen blir omöjlig!). Har man inte data, faller alla övriga ihopdiktade samband. Ett statistiskt säkerställt samband förutsätter nämligen att man kan påvisa att variabel A (kamphund) per automatik genrerar en inverkan på variabel B (människan) och att detta samband kan särskiljas från slumpmässiga variationer. Utan ett representativt urval är detta inte matematiskt möjligt och hela problemformuleringen faller. Ingen kan nämligen säga att vare sig hund A eller B biter mäninskor i någon utpräglad omfattning. Man kan ännu mindre härleda dessa attacker till någon specifik hundras, i alla fall inte utan väldigt säkra datamängder.

fortsätter,

mollgan sa...

fortsättning,

Som en parallell kan du ta trafikforskningen. Vi vet exakta hur många som förolyckas i trafiksystemet, det är data (som ingen har med hundbetten). Vi vet dock inte exakt varför, vi kan enbart visa på några samband som är mera troliga än andra. Detta eftersom antalet olyckor är konsekvensen av oerhört komplexa samband med många aktörer under ständig förändring. Dessa slutsatser kan ändock inte signifikant skilja sig helt från noll, och då har vi ändå mycket tillförlitliga mätinstrument och åratal av obeservationer.

Som alltid tillkommer dessutom slumpens inverkan. Kamphundsporblematiken har varit föremål för debatt under några år bara. Med så korta mätserier ökar alltid risken för slumpmässiga fel, det vill säga det kan lika gärna vara frågan om tillfäligheter (om nu någon på ett objektvit sätt skulle lyckas visa på några korrelationer).

Jag har inte läst Sydsvenskans artikel för egen del, hittade inte den på deras hemsida. Men baserat på den information som delgivits oss i denna tråd är det rappakalja de ägnar sig åt. Det är förvisso inte ovanligt hos våra tidningar, de ger sig gärna ut och skriver saker som de inte begriper. Men att tillskriva vissa hundraser egenskaper som inte går att visa medelst empiri, det är att gå över gränsen. Ingen vet nämligen egentligen någonting om det totala antalet hundbett i det svenska samhället. Utan kunskaper kan man inte plädera för åtgärder, såsom förbud emot raser med mera. Det är ren idioti helt enkelt.

Skall man sedan göra en jämförelse mellan Golden och någon annan ras måste man ha ett väntevärde, hur skall detta kunna formuleras utan ordentlig datainsamling? Det är en omöjlighet, även om vissa journalister inte kan förstå en sådan enkel sak.
MVH A

mollgan sa...

För er som inte hängt med,

Det finns en plats i världen som kan visa på verkliga resultat. Man har det lägsta antalet " hund attacker " på 25 år ! Utan rasförbud.

Alla andra länder, stater, delstater och städer som trots diverse rasförbud bara visar ökande tal.

Men har MS och PK något intresse av att ta del av deras framgångsrika erfarenheter ??

Fler och fler länder avskaffar sina rasförbud. Deras erfarenheter visar att det är ett ägarproblem, inte en ras fråga.

Varför tittar ni inte närmare på hur man Dramatiskt har minskat antalet " hundbett " i Calgary -Canada.

Jag har tidigare ställt frågan utan svar, Bifogade även länkar med statistik från Calgary. Samt artiklar från Calgary Herald.

Varför skall vi med skattemedel upprepa andras misstag.

Vi har en bra lagstiftning idag, den skall bara beivras av myndigheten. Det vore däremot bra om bötesbeloppen var Mycket större 5.000-10.000-15.000!

Ps, ni kan tala med Bill Bruce.

This is Dog Bite Prevention week in the U.S. and a growing number of municipalities are looking at Calgary’s
Responsible Pet Ownership model to help solve their dog bite issues.
One reason for their interest is Calgary’s low aggressive dog stats. In Calgary, the number of aggressive dog
attacks is at the lowest recorded level in 25 years.
In 2008, there were 340 reported aggressive dog incidents – 145 of these were dog bites. In comparison, in
1985, Calgary had 1,938 aggressive dog complaints – 621 were dog bites.
“We believe that our success is due to our focus on the dog owner and not on the dog,” says Bill Bruce, the
Director of The City of Calgary Animal & Bylaw Services. “When citizens accept responsibility for the
behaviour and actions of their dogs, they help to reduce the number of aggressive dogs and bites in our city.”

"Bruce said Calgary is a leader in reducing dog attacks in Canada, noting that he often receives invitations from animal services
around the world to talk about the work done here to reduce dog bites."

http://www.calgary.ca/portal/
server.pt/gateway/
PTARGS_0_0_104_0_0_35/http%
3B/content.calgary.ca/
CCA/City+Hall/
Business+Units/
Animal+and+Bylaw+Services/
Animal+Services/Statistics/
Animal+Statistics.htm

http://www.calgary.ca/portal/
server.pt/gateway/
PTARGS_0_0_104_0_0_35/http%
3B/content.calgary.ca/
CCA/City+Hall/
Business+Units/
Animal+and+Bylaw+Services/
Animal+Services/Statistics/
Animal+Statistics.htm

// leif

Mathias Sundin sa...

Mollgan: Det här är ingen konspiration, det är en diskussion. Och fyra inlägg i den där längden får du i fortsättningen publicera på en egen blogg och länka till. Det förstör möjligheten för andra att kommentera.

Jag påpekar bara att Linda Atmer inte är någon opartisk expert. Jag har inte påstått att Peter Kjällvkist är det heller.

Var har någon påstått att Peter kallar sig hundexpert?

Calgary är inte känsligt - återigen, detta är ingen sammansvärning. Det är olika åsikter i en debatt. Försök att behandla det så Mollgan.

Anonym sa...

"Btw, ni som tuggar på om okunnighet. Peter Kjällkvist är hundinstruktör, ordförande för en rasklubb inom Svenska Brukshundsklubben och föreståndare för ett hunddagis."

Du känns inte trovärdig när du själv skriver 'Hundinstruktör' istället för den elev han är, finns inget som säger att han passerar kursen. Förövrigt är det stor skillnad på kunskaper mellan hund'instruktörer' och hund'psykolger'
De frågor du tar upp i din kampanj är bättre förklarade av en hundpsykolog än nånting annat.
Jag har följt många av dina inlägg och är själv inte klar vart jag står i frågan, men som sagt det är ett beteende problem du beskriver.

Utav de svar/kommentarer du fått så är de som är emot förbud oftast väldigt kunniga i hundars beteende, medans de som är emot verkar ligga på en lekmanna nivå. Många hundinstruktörer tror tyvärr oftast för mycket om sina egna kunskaper och är ofta för snabba på att svara på frågor som egentligen hör beteendevetenskapen till. Detta lurar många människor att inte söka djupare i frågan och tyvärr anser jag att du själv inte nått tillräckligt djupt för att kunna upprätthålla den kampanj du för. Den kommer tyvärr att falla på okunskap.
Att säga är att jag är för nån typ av licensiering av hundägandet, men dock för ALLA hundar. Den tillsyn en schäfer behöver för att må bra och vara balanserad kräver även en chi hua hua för att må bra. Allt för ofta tar människor inte små hundar på allvar och inte heller allt för sällan möter man små hundar som mår riktigt dåligt vars ägare inte kan förstå att det kan vara på det viset.

Angående dina påståenden om partiskhet, så får du nog utveckla varför du tycker att Linda är partisk, du kan inte bara slänga ur dig ett påstående utan att förklara dig och sen tro att folk köper det bara för att det är du som sagt det.

Sen skulle jag vilja höra vilka belägg du har för att kamphundar skulle bita/attackera oftare än andra raser, syftar till:
"Då säger Linda och SKK att det ägaren som spelar stor roll. Ja, ägaren spelar stor roll, men det gör inte rasen irrelevant för det."

MvH
Mikael den undrande

Mathias Sundin sa...

Mikael: Möjligt att jag skrivit fel på Peter, jag ska kolla med honom. Men hur vet du att han är inte är instruktör?

En licens för alla hundar tror jag inte på. Det skulle vara en byråkratisk jätteapparat och nästan helt onödig. De flesta hundar har det bra med bra ägare och är inte farliga för sin omgivning.

Jag har skrivit många gånger på bloggen att bettstatistik inte är relevant. Det är skadan som betten gör som är relevant. Vilka hundar dödar och skadar allvarlig flest människor? Pitbull och rottweiler. Det står att läsa i rapporten.

Linda är partisk eftersom hon har tagit ställning mot "rasdiskriminering", som hon själv kallar det. Det betyder inte att hon är okunnig eller att man inte ska lyssna på henne, bara att hon inte är någon oberoende expert.

Har du läst rapporten Mikael? Du frågar frågor som det finns svar på där.

mollgan sa...

Känsligt eller ej, har fortfarande inget svar.

Inläggen var nödvändiga för att belysa felen i debatten, eller hur?

Man måste se verkligheten för att veta var man står !

Kontext
Tex.
" Peter Kjällkvist och jag presenterade en rapport och ett förslag på hur en framtida lagstiftning för farliga hundraser skulle kunna se ut. Peter är hundexperten"

Hur var det nu hundistruktörs elev eller inte ?

"Det är olika åsikter i en debatt. Försök att behandla det så Mollgan"

Vad menar du ?

Om du inte läst ända ner tidigare brukar jag avsluta med // leif

// Leif Persson

Mathias Sundin sa...

Mollgan: Jag skrev för FEM minuter sedan att jag ska kolla med Peter. Du får lugna dig lite.

Du får gärna skriva långa inlägg - i en egen blogg och länka till dom. Du förstör möjligheten för att andra att föra en meningsfull debatt annars.

Daniel sa...

Vi försöker igen...

Jag måste ha varit oerhört otydlig i mitt senaste inlägg för jag hade ju ett par frågor till dig gällande yttranden av andra instanser och du har ännu inte svarat fast du verkar tro det.

Jag ska förtydliga: Jag önskar att du svarar på dessa frågor i konkreta formuleringar och inte på ett undvikande, "jag säger vad jag vill utan att behöva förklara mig för jag är politiker", sätt.

Börja med att precisera vad DU anser är en kamphund.

Följande anser andra:

Den svenska hundansvarsutredningen skriver att en kamphund är: "Hund oavsett ras som tränats eller tränas med syfte att den ska bli framgångsrik i slagsmål med andra hundar."

-Håller du med om det? Isf får du direkt problem med kategoriseringen.
http://www.regeringen.se/sb/d/9135

Djurskyddsförordningen skriver: "hundar som har extremt stor kamplust, blir lätt retade och biter, bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar."

-Vilka specifika raser gäller detta?
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.htm

Karin Wallersteen, politiskt sakkunnig från Jordbruksdepartementet har uttalat att den ras som vanligast biter barn är golden retriever. Hon anser dock att förbud mot vissa raser inte är någon lösning på problemet.

-Du anser alltså att hon har fel och att Golden Retriever bör förbjudas om den inte har något yrke?
http://www.shf-se.com/default.asp?mnu=2&id=2&ACT=5&content=21

Vill regeringen förbjuda vissa hundraser?
"Nej, regeringen anser inte att det är lämpligt att förbjuda vissa hundraser, därför att det inte är möjligt att hänföra alla farliga hundar till en viss hundras."

-Enligt dig så har alltså regeringen fel? Trots att du inte har någon sakkunskap om hundar...
http://www.regeringen.se/sb/d/9135

MVH / Daniel

Mathias Sundin sa...

Daniel, har du läst rapporten? För då borde du ha fått svar på dina frågor.

Men OK. Vi pratar i rapporten om kamphundraser. Alltså raser som avlats fram för kamp. Hundar inom dessa raser är för mig kamphundar. Sen kan jag instämma i den statliga utredningens defintion, som ett komplement till detta.

Vilka raser det gäller, står att läsa i rapporten.

Nej Golden retriver ska inte förbjudas. Återigen - läs rapporten.

Menar du att en person som är hundinstruktör/elev, föreståndare för ett hunddagis och ordförande för en rasklubb inom Svenska Brukshundsklubben saknar sakkunskap? Vad ska man isåfall ha för kunskaper för att kalla det sakkunskap - och vad har du själv för sakkunskap på området?

mollgan sa...

Mathias,

Om man inte vet vad som är meningsfullt är det svår att föra en meningsfulldebatt.
Eller hur.

Det var inte Peter jag syftade på, han kan svara för sig själv.

Hur ser du på Calgarys framgångar ?

// LEIF PERSSON

Mathias Sundin sa...

Mollgan: Det är såklart jättebra om dom lyckats minska attackerna i Calgary. Ingen har någonsin förnekat att ägaren är viktig. Ingen har påstått att man ska strunta i ägarna och bara koncentrera sig på hundraserna.

Det vi föreslår är ett KOMPLEMENT till den nuvarande lagstiftningen.

Om man satsar hårt på ägarna i Sverige kommer det bli bättre här också.

Men vi diskuterar den andra delen. Den som handlar om hundraserna. Att vissa raser inte är lämpliga.

Det handlar inte om att bara göra det ena eller det andra - det handlar om att göra båda sakerna.

Det har jag skrivit otaliga gånger på bloggen till dig - och det står att läsa i rapporten. Var snäll och läs den.

emil sa...

Mathias: När det händer något med en tex golden eller någon annan hund pratar du om "enskilda individen" men när det händer med en pitbull/amstaff pratar du om hela rasen. Varför ?

Anonym sa...

Kommer att punkta några citat från rapporten som jag inte riktigt hänger med i.

"Som farlig (A) kommer här en hund att ses som har sådana försvarsinstinkter, skärpa,
temperament, dådkraft eller kamplust, som gör att den utan specifik träning, eller vanvård har
lätt för att uppvisa aggressivt beteende."
- Ok för det första; Vad är aggressivt beteende? För en djurpsykolog så är aggressivt beteende inget som finns instinktivt hos någon varelse. Så här får du definiera lite bättre så man inte blandar ihop begreppen.
-Sen för det andra. Alla tamdjur som INTE fostras kommer att vara impulsstyrda, dvs följa sina instinkter. Låt säga att en labradorvalp blir hem och föräldralös. Om den överlever till vuxen ålder kommer den att ha utvecklat dessa egenskaper som dådkraft, skärpa, temperament etc. Detta är även egenskaper jägare försöker stimulera.

[forts]
"Därtill tittar vi på hundrasens vikt för att avgöra om
ett angrepp skulle kunna medföra betydande men, eller orsaka dödsfall för en frisk, vuxen
människa."
- här håller jag med, givietvis avgör storlek, tyngd mm skadorna som kan uppstå. Ta bara en spark av en häst, man ska vara glad om man överlever något sådant.

"Potentiellt farlig (B), definieras i rapporten med hundraser som av erfaren tränare med lätthet
kan tränas att angripa människor och/eller har tydlig vaktinstinkt. Därtill tittar vi på
hundrasens vikt för att avgöra om ett angrepp skulle kunna medföra betydande men, eller
orsaka dödsfall för en frisk, vuxen människa. Dessutom faller vissa brukshundar in här som i
övrigt skulle klassas i den första gruppen, men dessutom är samarbetsvilliga och mindre
självständiga."
-Det här innefattar ju halva sveriges hundbestånd?!?


"Till gruppen (C) kommer räknas hundraser som inte nödvändigtvis vaktar, eller är lätta att
träna för angrepp. Däremot är deras kroppsstorlek sådan att om de angriper så riskerar de att
åsamka betydande skada eller t o m dödsfall. Andra hundar i denna kategori är kanske för små
för att kunna döda en vuxen människa, men har dock skärpa, dådkraft, eller annan egenskap
som gör dem potentiellt riskabla."
-Här kommer ju kamphundarna in. Med kamphundar menar jag hundar som i sin avelshistoria någon gång har avlats för hundkamp. Då inte schäfer, dobberman mfl som tränades till attackhundar en gång i tiden.
Pitbulls/staffar vaktar inte för fem öre. Att träna tex. en pitbull att attackera en människa är förbaskat svårt då det har legat i deras avel att aldrig attackera människor oavsett vad som händer. I en hundkamp på liv o död, dvs bland det mest traumatiska en hund kan uppleva ska en människa alltid kunna gå in o bryta fighten utan att bli biten. Blev människan biten avlivades hunden på plats.

"Observationer på hunddagis i Norrköping, hundinstruktörsutbildning i Stockholm,
hundutställningar, rastgårdar i Norrköping, Malmö och Stockholm, samt vid arrangerade
hundmöten"
- Ett tips. Åk och studera hunddagiset i Linköping, du kommer bli förvånad.

Vidare; din beskrivning av skärpa och aggressivitet förvånar mig. I vad grundar sig denna formulering?

"Tillförlitlig statistik är svår att få tag i, men en amerikansk sammanställning
av redaktören Merrit Clifton på Animal People pekar ut pitbull som i särklass farligast, följd
av rottweiler och varghybrider (bilaga 1)."
Statistiken var samlad från 1982-2004. Hittar inte billagan, skulle vilja se hur kurvan ser ut.
Det lustiga är att -82 är väl ungefär då gangster hiphopen startade på allvar i amerika.

Återkommer om jag hittar fler funderingar. Nu ska jag o kamphunden ut och leka med grannens yorkshire...

/Mikael Undraren

Mathias Sundin sa...

Emil: Jag citerar från det blogginlägg du kommentarer:

"Ingen förnekar att enskilda hundar av alla raser kan bli farliga. Det kommer man inte åt genom någon lagstiftning som reglerar raserna - men det är ju inte heller det problemet som vi försöker komma åt!
Vi försöker komma åt problemet med att vissa hundraser i sig är för farliga för att de ska få finnas helt fritt i samhället som sällskapshundar."

mollgan sa...

Mathias,
Tror inte Peter vill trängas i hörnet till slutet.

En Beauceron är en gammal boskapshund, som länge har uppskattats för sina vaktegenskaper. Beauceronen har också använts till jakt på björn, och enligt Beauceronen Klubbens hemsida bör man vara en aktiv och ansvarsfull hundägare med tydliga ledarsignaler för att passa bra ihop med en Beauceron. Alltså inte så annorlunda än en Schäfer, som kategoriseras som en “B”-hund. En hund där man behöver licens för att äga, enligt Peter Kjällkvist och Mathias Sundins förslag.

Men.. har du talat med Bruce i Calgary ?
Varför går det så bra där?
Åk på studiebesök.
Vi kan spara mycket av skattebetalarnas pengar om hjulet redan finns!

Mvh Leif Persson

Mathias Sundin sa...

Mikael: Läs gärna hela rapporten.

Aggressivt beteende står beskrivet där.

Nej, det innefattar inte halva Sveriges hundbestånd. Läs rapporten, bilaga 2, så ser du vilka hundar.

Delen om skärpa och aggressivitet är skriven av Peter.

Cliftons rapport hittar man exempelvis här: http://www.dogsbite.org/pdf/dog-attacks-merritt-clifton-2007.pdf

Det blir väldigt svårt att föra en konstruktiv debatt om du/ni faktiskt inte läser rapporten.

Istället för att faktiskt föra diskussionen framåt går den i cirklar, eftersom jag ägnar all debattid åt att svara på frågor som redan är besvarade.

emil sa...

Mathias: Jag syftade på dina förra påstående. Har du ändrat din uppfattning nu är det ju jätte bra!

emil sa...

Mathias: Hur tycker du om tex golden då ? Vilken "Kategori" hade den hamnat i ? Med tanke på att den kan bli "farlig" ska den hamna i samma kategori som typ amstaffen då ?

Mathias Sundin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
mollgan sa...

Mathias, du vet att Cliftons rapport är total nonsens.

Cliftons rapport bygger på tidnings artiklar.
Alla myndigheter i USA har förkastat detta.

Citerar AL, vänligen läs tidigare inlägg för hela AL´s syn på detta.

"Artiklarna förefaller istället enbart bygga på rent subjektiva och rent av paranoida ställningstaganden, att verifera alla lösrykta påståenden är dock fullkomligt omöjligt"

Jag kan naturligtvis hämta Amerikansk info som krossar Clifton totalt,finns i tidigare poster på Mathias blogg.

Mvh Leif Persson

Hjulet vs Calgary ?

Mathias Sundin sa...

Emil: Jag har inte ändrat uppfattning.

Emil: Det handlar om RASERNAS egenskaper, inte enskilda hundar. Golden hamnar därmed inte i samma kategori som Amstaff - vilket går att läsa i rapporten. Gör det är du snäll

Mathias Sundin sa...

Nej Mollgan, det är inte trams, det är den bästa statistik som finns. Du har inte fört fram något som "krossar" den. Jag bemötte alla dina påståenden om folk som "krossade" den och väntar fortfarande på ett bemötande från dig.

Niklas Lindh sa...

Skämtar du med oss Mattias ??
Du skriver: "citat"

"Istället för att faktiskt föra diskussionen framåt går den i cirklar, eftersom jag ägnar all debattid åt att svara på frågor som redan är besvarade."

Ända sedan du startade denna bloggen och kom in på "kamphunds ämnet" , så har du fått varenda påstående sågat vid fotknölarna som du laggt fram.

DVS saker du utan insikt & kunskap försökt lägga fram så som riktiga uppgifter & statestik/fakta underbyggt !

Du har kategoriskt vägrat att svara på frågor och i efterhand raderat information på blogg & Facebook som andra lagt fram för dej att läsa igenom !

Du försöker föra debatt genom att ignorera inlägg av folk som vet vad dom pratar om , och kan bevisa detta i skrift !

Vi kan ta clifton raporten som exempel igen !
Den används ofta som något slags måttstock för att bevisa att framför allt Pitbulls skulle vara farligare än andra raser.

Detta har jag redovisat för dej & dina läsare via bloggen, att den TOTALT saknar trovärdighet och statistisk underbyggnad !

NCRC (National canine recsearch council) har som myndighet i USA underkänt denna statestik på alla punkter, för att det inte är baserat på fakta.

Siffrorna stämmer inte och hundbett statestiken är EJ rasrelaterad (anges ej i dödsattester enligt CDC)
Vidare skall det sägas att den s.k faktan har inhämtats från Tidningsartiklar från dags och kvälls press utan att kontrollera riktigheten i den samma.

Ni som vill se vilken snedvriden information folk använder för att få er MER RÄDDA för dessa hundar , kan läsa på denna länken:

http://nationalcanineresearchcouncil.com/dog-bites/dog-bite-studies/wrong-numbers-not-stats/

//Niklas

emil sa...

mathias: Om det handlar om rasernas egenskaper så borde du ju veta att Amstaffen avlades fram från pitbullen runt 1900 talet som utställningshund. Då borde ju inte den kallas kamphund fast den har använts i det ? Hittae dog de bordeaux nu, never mind.

mollgan sa...

Mathias,

Det finns tidnings artiklar som fortfarande säger att jorden är platt, även vissa organisationer i USA tror fortfarande det.

Men alla Myndigheter i USA, säger att den är RUND !

Men är man aspirerande riksdagspolitiker för FP så kanske jorden fortfarande är platt ibland!

Att du har åsikter om ämnet är en sak, men att försvara Clifton är en annan. ( det är det bästa vi har ) Skogsbrand kan också vara bra ibland !

// LEIF PERSSON

Anonym sa...

det var definitionen av aggressivitet o skärpa i rapporten jag ifrågasatte :P

"Nej, det innefattar inte halva Sveriges hundbestånd. Läs rapporten, bilaga 2, så ser du vilka hundar"

Det är ju en ganska subjektiv indelning, blir svårt att sätta gränserna utifrån de premisser du presenterar i rapporten.

Angående statistiken så hade det varit intressant att se hur det hade eventuellt stegrat sig eller inte från år till år, vilket skulle kunna förklaras med att populariteten ökat. Det ger dp fäljdfrågan, vad har gjort att populariteten ökat? Jag vill påstå att den har ökat med tiden mycket pga den gangsterrap som visades dagligen på tv och där kamphundar ofta figurerade. Detta i sin tur leder till att vissa opassande skaffar sig dessa raser och incidenter sker. Media tar över och så är allt igång.
Ska försöka hitta rapporten igen som beskrev mediabevakingen över raserna. Det jag minns är att en attack av en schäfer på en äldre kvinna som dog av skadorna togs upp 2 två tidningar då en attack av pittbullmix i samma stad togs dels upp av 200+ tidningar och CNN.

Svårt att veta vad som är den sanna bilden i allt det här.

Sen måste jag påpeka att jag har läst hela rapporten och tycker överlag att den är lite tunn, mycket är baserat på den statistik som finns i bilaga 1, men den är tyvärr inte tillräcklig, dels i sig själv då det egentligen inte förekommer några referenssiffror; hur såg det ut innan?, Hur många av rasen finns det totalt, dvs vilken procentsats representerar dessa attacker. Vilka typer av ägare handlar det om? osv...

Men sen för att en statistik/forskning ska kunna användas som tillförlitligt referensmaterial måste det även finnas fler källor där man kan väga av siffrorna emot.

Sen att du tycker att debatten går i cirklar beror nog på att man inte förstår varandra. Där hjälper det att vara tydligare eller beskriva om tidigare utsagor med andra ord. Människor har lite olika sätt att kommunicera och kan behöva olika infallsvinklar för att förstå saker.

Mvh
Mikael U

Mathias Sundin sa...

Niklas: Jag har bemött alla de vanligaste påståendena i det här inlägget:

http://sundinmathias.blogspot.com/2009/04/om-farliga-hundraser.html

Som jag skriver där får ni gärna ta upp om jag missat något.

Sedan i de 81 kommenterarerna har jag också bemött olika påståenden.

Om jag minns rätt så har de du hänvisar till inte alls TOTALT DÖMT UT STATISTIKEN, men däremot sagt att den inte ska ligga till grund för lagstiftning. Därför efterlyser jag mer forskning på området - och statistiken ligger inte heller till grund för lagstiftningen. Det är en del av en stor helhet.

Dessutom företräder iaf NCRC en partisk uppfattning. Det betyder inte att dom ska ignoreras, bara att man ska vara medveten om det.

På Facebook - i en grupp för de som vill förbjuda kamphundar - har jag stängt ner kommentarsfunktionen. Det gick inte att moderera flera debatter samtidigt. Debatten får istället föras här.

Så Niklas - bemöt istället mig och Peter - i sak. Och när vi bemöter det så räcker det inte bara med att upprepa samma sak, som visat sig vara felaktig.

mollgan sa...

Mathias,

"Nej Mollgan, det är inte trams, det är den bästa statistik som finns"

Du menar att om den är falsk så är det ändå Ok, trots att vi vet att den är ljug !

Vanligt folk tycker det är fel!

Eller menar du att om det bara finns skit att äta, då äter vi ?

Du kallar Sveriges riksdag för etablissemanget i din och PK´s rapport.

Hur kommer det sig?

Knackar inte du dörr som jehovas vittnen..för att bli en del av "etablissimanget"

Ni underlåter er att visa Calgary som kan redovisa unika resultat i er rapport, varför kan man undra?
Övriga världen vill lära sig av deras erfarenheter.

Ni har inte saknat kännedom om Calgary, jag har tipsat tidigare

Är det på detta viset politiker arbetar..

För övrig är alla jämförelser med USA inte relevant.
Hund populationen i USA beräknas till ca 75 miljoner,och fattigdomen bland ägarna av majoriteten av dessa blandras hundar är enorm. ( en bråkdel är registerade & rasrena )

Jag hittar inte att ert förslag är ett komplement till gällande lagstiftnig,har kanske missat det.. var står det?

// Leif Persson, men skriv mollgan :O)

JH sa...

Mathias, du kanske skulle lära dig att du inte är ensam på denna jord? Det ÄR redan förbjudet att ha kamphundar som sällskapshund..då hundkamp är förbjudet enligt lag, är inte det okunskap från din sida om något att mena att varenda amstaff exempelvis, är en kamphund och inte av kampras som den faktiskt är? Jag blir mest irriterad när jag läser dina fasoner, du verkar ganska högmodig. Rätta mig om jag har fel genom att börja inse en enkel sanning...hundraser kommer alltid finnas, ser du till att flera av de som I MAJORITET är till glädje, så blir du inte populär.

Du kan ha satt dig in i ämnet i 45års tid om du vill, du visar fortfarande tecken på okunskap och brist på ödmjukhet. Kunskap är som bekant inget om den som besitter dessa inte är ödmjuk och inser att han inte VET och kan allt. Tänk på att dina reformer och allt vad det nu är, lämnar avtryck hos andra. Kanske hos oss hundägare med de raser du vill kalla "farliga" som utan problem är en del av samhället och så har varit i många långa år. Tack o lov så lär du inte få någon större genomslagskraft så länge din reform är för trångsynt.

Och att medskribenten till ditt förslag har hunddagis och är involverad i hundvärlden säger inget om honom heller egentligen, kunskap i hundvärlden är relativ.

Vänliga hälsningar
/Rottweilerfantast

Mathias Sundin sa...

Mollgan: Statistiken är inte falsk och ljug, men den är inte heller vetenskap. Men den är bra och den bästa tillgängliga som finns.

Som jag skriver på min blogg vill jag inte bli en del av etablissemanget. Det är hela kärnan i min riksdagskandidatur.

Jämförelser med USA är inte relevanta skriver du. I meningen ovanför hänvisar du till Kanada. I rapporten hänvisar vi bland annat till Norge, där man sett positiva resultat av sitt förbud. Återigen, det är inget fel med Calgary - och återigen igen, deras åtgärder utesluter inte det vi föreslår.

Jag har skrivit många gånger att det inte är något fel att betona ägarens ansvar - och vi lägger själva stor vikt vid det i rapporten - så självklart vill vi inte ta bort den nuvarande lagen, utan just komplettera den.

JH: Som jag skrev i någon kommentar här ovan - och som står i hela rapporten - är det kamphundsraser vi pekar på.

Du skriver mycket om ödmjukhet. Tråkigt att du inte uppfattar det så, men du har uppenbarligen inte ens läst rapporten och ändå anser du att du kan uttala dig om min och Peters brist på kunskap.

Har du några sakargument att framföra mot det vi skriver, eller är det bara min personlighet du kan kommentera?

mollgan sa...

Mathias,
vilket förtroende du visar.
Du svarar fortfarande inte på raka frågor.
Är det så svårt?

"Jämförelser med USA är inte relevanta skriver du. I meningen ovanför hänvisar du till Kanada"

Det är din rapport som har bilaga 1: Clifton!

Calgary är HÅRDA fakta.

// LEIF PERSSON men för Guds skull skriv mollgan ;O)

Mathias Sundin sa...

Vilken fråga?

mollgan sa...

Mathias,

Menar du att det är detta vi får när vi röstar på vår folk valda.

Det är inte så noga om det är sant eller inte..även om vi vet att det är ljug ! ?

"Mollgan: Statistiken är inte falsk och ljug, men den är inte heller vetenskap. Men den är bra och den bästa tillgängliga som finns"

Omsatt i vårdnadstvister kan man säga att fäder är mindre lämpade som föräldrar. Det finns statestik som säger det men det är inte vetenskap, alla myndigheter har förkastat det men .. vill man till riksdagen så går den att använda.

// Leif Persson alias mollgan

Mathias Sundin sa...

Men herregud Mollgan, det är inget ljug. Backa upp dina påståenden nu med ordentliga fakta. Det är en bra undersökning genomförd på ett fullt legitimt sätt. Bara för att du inte gillar resultatet och bara för att du upprepar gång på att den är fel gör den inte sämre. Du anklagar en undersökning för att vara ljug, utan att prestera några bevis för saken. Det är inte seriöst.

mollgan sa...

Mathias,

Var står det i er rapport att det är ett komplement till gällande lagstiftning ?

Jag har missat det.

Vad har du och Peter lärt er KONKRET av Calagarys framgång & erfarenheter ?

Återkommer om Clifton, trodde att AL´s analys på svenska om tidningar mm som jag postat satte slutlig pungt för detta men icke.

// Leif Persson

Niklas Lindh sa...

Citat: "Så Niklas - bemöt istället mig och Peter - i sak. Och när vi bemöter det så räcker det inte bara med att upprepa samma sak, som visat sig vara felaktig."

Vi är flera på din blogg , som överöst dej med direkta och vänliga tillrättavisningar när du påstått saker utan grund.

Rena faktafel , myter , blandat ihop raser.. den listan kan göras hur lång som helst !

Du fortsätter även skriva saker som inte stämmer i insändare bara för att komma i bättre dager hos dina läsare.
Din vapendragare PK är ju tex INTE Hundinstruktör , han "genomgår" en utbildning på hundenshus. Stor skillnad !

Du påstår en massa om att vissa raser är farligare än andra utan någon som helst säkert underbygd statestik.

Vi har därimot postat verifierad dito, från tex USA (ATTS).

Du väljer även att inte gå in i en intressant diskussion om dom länder vi fört fram där man AVSKAFFAT långvariga rasspecifika lagar. (tex England & Holland).
Där man konstaterat efter över 15års praktiskt användande, att dom inte har någon inverkan och att det inte går att härleda till någon ras mer än en annan.

Även Mollgan har tagit upp denna frågan med ytterligare ett land , dvs Canada som exempel.

När vi tagit upp raser som defakto HAR bitit ihjäl folk i sverige , så viftas detta bort med diverse argument som inte håller om man skall följa din linje & argumentation rörande "våra raser".

Vi har på kort tid haft flera uppmärksammade fall i media där Golden svårt skadat barn , och där ordningsmakten INTE gripit in på samma sätt som om det hade varit en typ av muskulös hund!
Likhet inför lagen ?

Istället för att föra en sansad debatt och lyssna på personer som dagligen jobbar med hundar och lagstiftning. Så utnyttjar du en rädsla hos allmänheten , som piskats upp av media.

Detta går åter i många länder där tidningarna säljer på lösnummer & löpsedlar.

Citat:
“August 18, 2007 -
A Labrador mix attacked a 70-year-old man sending him to the hospital in critical condition. Police officers
arrived at the scene and the dog was shot after charging the officers.
This incident was reported in ONE (1) article and only in the local paper.

August 19, 2007 -
A 16-month old child received fatal head and neck injuries after being attacked by a mixed breed dog.
This attack was reported TWO (2) times by the local paper only.

August 20, 2007 -
A 6-year-old boy is hospitalized after having his ear torn off and receiving severe bites to the head by a
medium-sized mixed breed dog.
This attack was reported in ONE (1) article and only in the local paper.

August 21, 2007 -
A 59-year-old woman was attacked in her home by two Pit bulls and was hospitalized with severe injuries.
This attack was reported in over two hundred and thirty (230) articles in national and international newspapers, as
well as major television news networks, including CNN, MSNBC and FOX.”

Det är precis samma sak här hemma i Sverige.
Jag har personligen "tillrättavisat" flera 100-tals tidningar under åren.
Detta för dom har varit fullsmetade med "fakta fel , myter , hörsägen".

Gemene man verkar tro att allt som står i tidningen är sant !!

Rannsaka dej själv !

//Nicke

Mathias Sundin sa...

Hela rapporten går ut på det.

Nej, din hänvisning till AL räcker verkligen inte som något bevis.

Jag har redan kommenterar Calgary flera gånger. Jag upprepar det en sista gång: Det är bra med ägaransvar, det är bra att jobba för att få bra ägare till hundarna. Gör man det kommer problem minska, det är jag övertygad om - MEN det räcker inte med bara det.

Niklas: Vad du gör nu är att du skriver ett långt inlägg utan att bemöta något i sak. Bara skriver att du gjort det. Jag har läst dom bemötandena, och svarat på dessa (i det inlägg jag hänvisade till). Om det finns några kvar som jag inte har svarat på så jag bett om att ni ska framföra det, så ska jag försöka svara på det också.

Hittills har ingen fört fram något sådant.

mollgan sa...

Mathias,

Återigen vad har gjort Calgary unika. Hur skulle du berskriva tre av deras främsta verktyg för framgång ?

// Leif persson

Mathias Sundin sa...

Mollgan: Nu får du lägga ner. Det här är sandlådenivå. Ta istället fram dina bevis för de påståenden du gör och försök föra en seriös debatt. Jag respekterar att du har en annan åsikt, men jag ödslar inte tid på något förhör. Jag tycker Calgary verkar intressant. Bra att du för fram det. Nöjd dig med det.

mollgan sa...

Mathias,
Nej jag är inte nöjd med det.
Ni summerar Canada i er rapport utan faktiska nyanser.
Varför ?
Borde vara enkelt att svara på efter er rapport.

Clifton kommer jag lovar!

// Leif Persson

Niklas Lindh sa...

Citat:

"Mollgan: Statistiken är inte falsk och ljug, men den är inte heller vetenskap. Men den är bra och den bästa tillgängliga som finns."

Så du anser att en rapport som baseras på Artiklar skrivna i tidningar utan bakgrunskoll om dom stämmer är helt ok att använda som "fakta" i arbetet om ett lagförslag ???

Är du riktig människa ?

1: Utredningen sägs innehålla alla fall av dödliga attacker som enligt dom är 9 till antalet mellan 1993-1994.
Detta är FEL det var 21st , trots att dom totalt missat 14 attacker , så var inte en enda av dom 9 dom redovisade av en "pitbull typ hund".
I 3 övriga exempel stämmer inte heller antalet avlidna dom anger med den faktiska siffran , så alla siffror blir grymt missvisande.

2: Dom gick igenom döds attest mellan 1979-1998 och letade för dödsfall av hundar.
Man fann 327st.
Dock innehåller dessa inte fakta om vilken ras eller omständigheter.
Man letade då igenom tidningar och fann 238 artiklar. dvs 89 saknades helt.
Dock hittades 40 av dessa senare i en annan sökning 37 var av annan ras än kamphundstyp.

I statestik baserad på så få incidenter där ÄNDÅ ett såpass stort mörkertal tas med, kan inte annat än underkännas. ( spec när faktan är en tidningsartikel som inte är kontrollerad som tillförlitlig till 100% )

CDC har gjort en undersökning om hur många hundbett som defakto anmäls & hur stort mörkertalet är i en officiell undersökning i USA.

Där kommer man fram till att 1994 i usa så inträffade totalt 42.7 miljoner bitskador om man gick på den statistiken. (5328 intervjuer)

90% klasificerades som "minor"
1-10% som "severe".

I kontrast mot detta så anmäls 2% av alla bitskador.

Dödsfall är ruskigt ovanliga.

* 1990 > 25
* 2000 > 19
* 2007 > 34
* 2008 > 24

//Nicke

mollgan sa...

CDC AND AVMA:
“OUR RESEARCH DOES NOT SUPPORT BREED SPECIFIC LEGISLATION.”

The CDC is one of the major operating components of the Department of Health and Human Services.

http://nationalcanineresearchcouncil.com/wp-content/uploads/2008/12/avma-cdc-2008-final.pdf

Från AVMA :
http://nationalcanineresearchcouncil.com/wp-content/uploads/2008/12/avma-letter.pdf

CDC har konstaterat att underlaget har så allvarliga brister att man helt förkastar den!
Sacks JJ, Sinclair L, Gilchrist J, Golab GC, Lockwood R. Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998. JAVMA 2000;217:836-840.
This article lists the breeds involved in fatal attacks over 20 years. It does not identify specific breeds that are most likely to bite or kill, and thus is not appropriate for policy-making decisions related to the topic !

// Leif Persson

Mathias Sundin sa...

Niklas, nu börjar du bli riktigt otrevlig. Något som hela tiden har varit genomgående för nästan alla som försvarar dessa hundraser. Det finns undantag, men väldigt få sådana.

Vad är källan till det du uppger? Om jag inte minns helt fel så har jag kommenterar det där tidigare. Felen är så pass små att det inte nämnvärt påverkar slutresultatet, eftersom dominansen för pitbull och rottweiler är så stort. När du anger källa ska jag kolla igen, men det här är min minnesbild av det hela.

Och låt nu bli att vara otrevlig.

Mollgan: Det var ju exakt det jag kommenterade nyss! Att rapporten inte lämpar sig som underlag för lagstiftning. Läser du ens vad jag skriver?

mollgan sa...

Här är CDC mera utförliga syn på saken.

Observera att 4,7 miljoner är en uppskattning, baserad på 5000 telefon intervjuser.
Mycket osäker källa !


CDC konstaterar :

A CDC study on fatal dog bites lists the breeds involved in fatal attacks over 20 years (Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998). It does not identify specific breeds that are most likely to bite or kill, and thus is not appropriate for policy-making decisions related to the topic. Each year, 4.7 million Americans are bitten by dogs. These bites result in approximately 16 fatalities; about 0.0002 percent of the total number of people bitten. These relatively few fatalities offer the only available information about breeds involved in dog bites. There is currently no accurate way to identify the number of dogs of a particular breed, and consequently no measure to determine which breeds are more likely to bite or kill.

// Leif Persson

Emil sa...

Mathias: Jag måste fråga, fallet i Norge med amstaffen. Vet inte direkt om dom tog in den eller om den var uppfödd där. Men den testades mot aggresioner och visade inga. Tycker du det var rätt att avliva denna (familjemedlemmen) hunden, fast den inte visat sig aggresiv ?

Mathias Sundin sa...

Emil: Jag tycker inte jag är tillräckligt insatt i just det ärendet för att kommentera om det var rätt eller fel.

Emil sa...

Mathias: OK, tack för svaret!

Emil sa...

Mathias: En anna rolig fråga som jag gärna vill ha svar på. Hur stor chans tror du att du har att få bort alla dessa raser från samhället när du själv skiver.


"Ska sådana hundar helt fritt få finnas i vårat samhälle som sällskapshundar? Det får de göra idag och så tycker regeringen, samtliga sju riksdagspartier, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Kennelklubben – med flera – att det ska vara."

Känns det inte lite som att spotta snus i motvind ?

mollgan sa...

American Veterinary Medical Association :

In contrast to what has been reported in the news media, the data contained
within this report CANNOT be used to infer any breed-specific risk for dog
bite fatalities (e.g., neither pit bull-type dogs nor Rottweilers can be said to be
more “dangerous” than any other breed based on the contents of this report). To
obtain such risk information it would be necessary to know the numbers of each
breed currently residing in the United States. Such information is not available.


http://nationalcanineresearchcouncil.com/wp-content/uploads/2008/12/avma-letter.pdf

// Leif persson

Jonas sa...

Mathias: Bra med länkar till indelningen av raser (bilaga 2), ska kolla igenom den senare. (ser dock direkt att American Staffordshire Terrier konsekvent felbenämns som American Staffordshire Bullterrier)

Saknar dock de andra bilagorna. Var finns de att få tag på? Främst bilaga 4 då, såklart...

mollgan sa...

Myten om hundbett och problemet med statistik !

In the 1970s, when major American cities were each reporting thousands of dog bites annually, epidemiologists and public health officials estimated the number reported and unreported dog bites nationwide to be between 1 and 2 million.

Today, when these same cities report declines in reported bites by as much as 90%, some academics and organizations insist that there are now 4.7 million reported and unreported dog bites in the U.S.

How can this be? How can there one reported dog bite for every 2,000 New Yorkers and one for every 1,365 Chicagoans, according to public health reports; yet at the same time one bite for every 64 Americans nationwide, according to the telephone survey? (300 million Americans divided by 4.7 million dog bites = 1 in every 64).

So what are we to believe? Are dog bites increasing or decreasing?

We can choose to believe that an estimate* from a telephone survey conducted in 1994 describes the situation in 2009.


http://nationalcanineresearchcouncil.com/dog-bites/


Ytterligare problem med säkerheten i rapportering & statistik.

In The USA "pit bull" does not mean APBT, but is a generic term which includes all the bull and terrier breeds, and sometimes the other bull breeds such as Boxers, Bull Mastiffs, American Bulldogs.
It has also been found that where there is a bad dog in the public consciousness, any stocky, short-haired dog involved in an attack is called a pit bull by witnesses, including police and dog officers, and any large black and tan dog is a German Shepherd. Even experts cannot always tell whether a dog is a pit bull. U.S. city authorities frequently enlist unenthusiastic veterinarians to identify dogs as pit bulls, a task for which most of them are ill equipped. For these reasons the American Dog Breeders Association has wholly abandoned trying to calculate pit bull bite rates, and discounts findings which use this approach


// Leif Persson

Mathias Sundin sa...

Jonas: Ska lägga upp dom också, hade inte dom i burken.

mollgan sa...

Jag tar en till :

Missa inte delen om Rottwieler !

Sacks et al.indicated that they recorded more than 327 fatalities but claimed these represented only 74% of actual fatalities. More seriously, breed identification is based upon newspaper accounts, which the authors characterize as unreliable. They also are aware that the media may selectively report deaths caused by a notorious breed. Of interest is the fact that recorded deaths in the USA have maintained a fairly steady rate since 1980, yet the breeds of dog primarily responsible have changed through time. Since 1992 the Rottweiler has killed twice as many people as has the "pit bull" (30:15), but between 1979 through 1986 it was responsible for only two deaths. This fatality record tracks breed registration figures: in the earlier period 24,195 Rottweilers were registered with the American Kennel Club, while there were 692,799 registrations from 1991 through 1998.

/// Leif Persson

mollgan sa...

Merritt Clifton’s study is actually a list of severe dog bites. The title itself ["Dog attack deaths and maimings"] is misleading, since the list is a compilation of "dog attacks doing bodily harm," including some that are fatal or disabling. Clifton’s only source is the press: specifically, press accounts of dog bites requiring “extensive hospitalization” [never defined, so this might include anything from treatment of sepsis to multiple surgeries] and caused by “clearly identified” animals. [“[T]his table covers only attacks by dogs of clearly identified breed type or ancestry, as designated by animal control officers or others with evident expertise, who have been kept as pets.”] The numbers aren’t organized by year or location, and readers have no way to access the original press accounts and follow-up articles. There is a disclaimer of sorts --- “dogs whose breed type may be uncertain” are excluded, as are police and security dogs and dogs trained to fight --- leading logical readers to assume that the list must include virtually all severe bites by dogs of identifiable breeds.
Forts,,

mollgan sa...

Clifton’s report never mentions that there is a huge discrepancy between actual hospital records and press accounts of dog attacks --- between relatively objective data, in other words, and highly subjective reporting and editing with an eye to selling papers. The report fails to acknowledge that a number of factors are involved whenever any dog bites. The report includes statements about dog behavior which have no basis in science, and statements about breed-specific traits which bear no relation to the actual history, behavior or modern development of the breed being discussed [in this case, the German shepherd]. Clifton’s concluding statements regarding the inevitability of attacks by certain dogs are impossible to substantiate, and as a result seem simply prejudiced and inflammatory.

***

Here’s an important CDC number to keep in mind: based on hospital records, each year some 6,000 people in the United States are hospitalized as a result of a dog bite or attack. [From the CDC’s Morbidity and Mortality Weekly Report: “Of an estimated 333,700 patients treated for dog bites in emergency departments (EDs) in 1994, approximately 6,000 were hospitalized.” I imagine that number has increased, but for the purposes of this post I’ll stick with 6,000.] 6,000 hospitalized each year: not simply treated in the ED, but requiring hospitalization due to the severity of the dog bite or attack.
forts,,

mollgan sa...

According to Clifton's report [which, once again, is based entirely on press accounts], during the 24-year period covered by his study there were a total of 2,209 “[dog] attacks doing bodily harm” in the U.S. and Canada. 1,182 of those attacks were by pit bulls and pit bull mixes. (Lumping mixes together with so-called purebreds makes no sense from any standpoint, but Mr. Clifton lumps them together --- so I will, too, again for the purposes of this post.)

1,182 severe attacks by pit bulls and pit mixes in the U.S. and Canada over a 24-year period [according to the Clifton statistics] works out to an average of just over 49 severe attacks by pit bulls and pit bull mixes in North America per year.

If Clifton’s pit bull numbers are correct, and no more than 49 of the 6,000 or so hospitalizations due to severe dog bites in the U.S. each year are a result of pit bull bites or attacks, then pit bulls and pit mixes are responsible for less than one percent of those hospitalizations.

.82%. Eighty-two hundredths of a percent of hospitalizations due to dog bites in the U.S. each year are a result of pit bull bites or attacks, if the press has accurately represented the number of serious attacks by pit bulls and pit mixes.
forts,

mollgan sa...

%. Eighty-two hundredths of a percent of hospitalizations due to dog bites in the U.S. each year are a result of pit bull bites or attacks, if the press has accurately represented the number of serious attacks by pit bulls and pit mixes.

This might be a good place to mention that the pit bull is one of the most popular breeds [or types] in the country. Using shelter numbers as a very rough means of estimating the number of pit bulls [registered and unregistered] in the general population, even low estimates end up in the millions. A board member of the California Animal Control Directors Association [CACDA] told me in 2005 that only labs and lab mixes are more common in California shelters. On sites like this, out of a total U.S. population of over 70 million dogs you’ll find estimates of 3 million to 10 million pit bulls.

Could the press be failing to report severe attacks by pit bulls?

“East Lubbock, Texas: Elderly man shaken by pit bull.”

Terrifying headline. But he wasn’t actually hurt, you understand, just… shaken.

What about other breeds? Let’s take a look. The only state that has attempted to track dog bites statewide by breed, using hospital records, is Texas. The Texas Severe Animal Bite Summaries were posted online by the Texas Department of Health Zoonosis Control Group from 1996 through 2002. No reports have been issued since then, for a couple reasons: the recorded information had never been complete [some counties didn’t report] and the Texas Department of Health believed the numbers were being misused and misinterpreted. (How do I know this? I phoned them and asked.)

Look at blue heelers: in one year, “blue heelers” and “heeler mixes” caused injuries that required six people to be hospitalized in Texas, according to the 2000 Severe Bite Summary provided by the Texas Department of Health.
forts,

mollgan sa...

Clifton seems unaware that the blue heeler, the Australian blue heeler, the Queensland heeler and the Australian cattle dog are all names that refer to the same breed. They are listed separately in his tabulation. In any event, according to Clifton’s list of press accounts, all of them were apparently responsible for a total of just six severe bites throughout North America over the 24 years covered by his study. (If I didn’t know the breed better – and I like heelers – I might assume that only the ones in Texas bite.)

Take chows. [Please. I still can’t process that Jean Donaldson went from border collies to Buffy ;~)] Based on the numbers provided by the Texas Department of Health, chows and chow mixes accounted for 54 hospitalizations in the state from 1996 through 2000.

According to press accounts tabulated in the Clifton report, there were 57 severe attacks by chows and chow mixes over a 24-year period throughout the entire U.S. and Canada.

Or 66 severe attacks, if you count the mixes with “chow” listed last, as in “Akita/Chow mix.”

And what determines the predominant breed in a mix for the purposes of this report? Why does the Clifton report use “akita/chow mix” rather than “chow/akita mix”? And what is a “chox mix”? What is a “Dauschund”? What is an “East Highland terrier”? I live across the river from East Highland, and I never knew they had their own terrier. “Great Pyranees,” “Weimaeaner,” “Fila Brasiero,” “Doge de Bordeaux,” “Buff Mastiff”… Stop, you’re killing me.
forts,

mollgan sa...

As proof of media bias, the Clifton report has value. The media have done a bang-up job convincing the public that only "dangerous breeds" hurt people. Editors in a shrinking market know that it's more lucrative to rail against pit bulls than talk about the importance of puppy socialization and parent supervision and how to prevent resource guarding. Clifton’s list illustrates perfectly what the AVMA Task Force on Canine Aggression calls “media-driven portrayals of a specific breed as ‘dangerous.’”

***

In Part II of my look at Merritt Clifton’s dog bite study I’ll review his “Analysis.” Clifton writes that misunderstood German shepherds bite often, but only to pull children from harm’s way; that the GSD has developed “three distinctly different kinds of bite” to control sheep, and uses the same bites on people; that chows are not a common breed; that it is the “custom” to dock pit bulls’ tails; and that “temperament is not the issue, nor is it even relevant,” since the great majority of “dangerous breeds” maim or kill whenever they have “a bad moment.”

http://dogbitelaw.com/Dog%20Attacks%201982%20to%202006%20Clifton.pdf

http://www.cdc.gov/mmwr/
preview/mmwrhtml/mm5226a1.htm

http://www.cacda.org/

http://www.happypitbull.com/
index.html

http://www.dshs.state.tx.us/
idcu/health/zoonosis/animal/
bites/summaries/

http://www.sfspca.org/

// Leif Persson

mollgan sa...

American Veterinary Medical Association
Task Force on Canine Aggression and Human-Canine Interactions

Breed or type bans—Concerns about “dangerous”
dogs have caused many local governments to consider
supplementing existing animal control laws with ordinances
directed toward control of specific breeds or
types of dogs. Members of the Task Force believe such
ordinances are inappropriate and ineffective.
Statistics on fatalities and injuries caused by dogs
cannot be responsibly used to document the “dangerousness”
of a particular breed, relative to other breeds,
for several reasons. First, a dog’s tendency to bite
depends on at least 5 interacting factors: heredity, early
experience, later socialization and training, health
(medical and behavioral), and victim behavior.7
Second, there is no reliable way to identify the number
of dogs of a particular breed in the canine population
at any given time (eg, 10 attacks by Doberman
Pinschers relative to a total population of 10 dogs
implies a different risk than 10 attacks by Labrador
Retrievers relative to a population of 1,000 dogs).
Third, statistics may be skewed, because often they do
not consider multiple incidents caused by a single animal.
Fourth, breed is often identified by individuals
who are not familiar with breed characteristics and
who commonly identify dogs of mixed ancestry as if
they were purebreds. Fifth, the popularity of breeds
changes over time, making comparison of breed-specific
bite rates unreliable.
Breed-specific ordinances imply that there is an
objective method of determining the breed of a particular
dog, when in fact, there is not at this time. Owners
of mixed-breed dogs or dogs that have not been registered
with a national kennel club have no way of
knowing whether their dog is one of the types identified
and whether they are required to comply with a
breed-specific ordinance. In addition, law enforcement
personnel typically have no scientific means for determining
a dog’s breed that can withstand the rigors of
legal challenge, nor do they have a foolproof method
for deciding whether owners are in compliance or in
violation of laws. Such laws assume that all dogs of a
certain breed are likely to bite, instead of acknowledging
that most dogs are not a problem. These laws often
fail to take normal dog behavior into account and may
not assign appropriate responsibilities to owners.

http://www.avma.org

// Leif Persson

Anonym sa...

Mathias. Jag brukar inte kommentera bloggar, men gör här ett undantag. Du har gett dig in i ett slag du omöjligt kan vinna. Inse dina begränsningar och gå vidare. Slåss för något som betyder något, som är viktigt på riktigt. Att vinna billiga poäng på folks fördomar och rädslor är bara fegt och kontraproduktivt, det borde du också inse.
Det finns en anledning att danska hundexperter, Linda Atmer, SKK och samtliga allianspartier och en rad andra insatta personer är emot förbud. Det handlar inte om en konspiration utan sunt förnuft. Ställ krav på hundägandet, men utan att kategorisera efter ras. Då kan vi förhoppningsvis få till ett rättvist och fungerande samhälle för både hundar och människor.

Mathias Sundin sa...

Mollgan: Ska kolla och kommentera!

Anonym: Har du något att invända i sak?

Kajlie sa...

Jag förstår fortfarande inte hur du kan påstå att en Golden är en helt perfekt familjehund. Så du menar alltså att om man vanvårdar den skiter i att gå ut med den, inte tränar den mentalt. Så är den fortfarande en helt ok och stabil hund ? Den blir precis som vilken annan hundras som helst, aggresiv och misstänksam. Ska du börja babbla om licenser hit och dit kan du likabra sätta en gräns vid 20kilo. För det handlar väl om vilka som kan bli en fara för allmänheten ? Och alla raser som är av modell större KAN bli farliga för människan. Så du kan ju sätta in ca 25 raser till i Kategori B.

Inte konstigt att folk blir förbannade när du försöker förbjuda deras familjemedlemmar. Hur hade du själv kännt om någon hade försökt avliva den Golden du sitter med på förstasidan. Inte så kul va ?

Jag håller med dig till 110% att någon sorts license skall införas men det ska då gälla alla större raser och inte dom som _du_ tycker är farliga. Varför ska en hund som genomgått MH med Godkännt resultat som är en perfekt familjehund, renrasig med kända föräldrar lång bakåt räknas som en mördarmaskin? Det är helt sjukt.

Förbjud istället alla blandraser som förstår raserna.
Kanske hade det varit en idé ?
Bara renrasiga hundar som är reggade i SKK och som har känd metal status.

Sry om inlägget är lite flummigt, är ganska irriterad.

Mathias Sundin sa...

Jag har inte påstått att Golden är "en helt perfekt familjehund". Jag har också skrivit flera gånger att alla hundar kan bli farliga. Ingen har föreslagit att några hundar ska avlivas.

I rapporten står att läsa hur vi resonerat i indelning av raserna i olika kategorier. Vi skriver också att den inte är huggen i sten, utan självklart måste diskuteras mycket mer ingående i en lagstiftningsprocess.

Vi tycker det är rimligare med en kombination av storlek och egenskaper hos hunden som är mest rimlig, inte bara storlek.

Det är bra med din feedback, men du argumenterar och verkar bli irriterad över flera saker som varken jag eller Peter faktiskt tycker.

Kajlie sa...

Nej men jag förstår inte varför ni vill ha ett föbud för vissa stora raser, när i princip alla stora raser kan vara en potentiell fara för allmännheten.

För det är väl faran för folk ni vill ha bort med ett förbud ?

Mathias Sundin sa...

Vi har tittat både på storlek och egenskaper. Alla hundar kan bli farliga, men vissa raser har egenskaper som gör dom generellt sätt mer farliga. En del raser har dessa egenskaper, men är så små att de svårligen skulle kunna döda en frisk, fullvuxen människa.

Bara storlek tycker vi inte räcker för att man ska hamna i kategori A.

Det här löser inte alla problem, därför behöver man också göra andra saker, som man försöker med den nuvarande lagstiftningen. Men det räcker inte menar vi.

Varför tycker du att man bara ska titta på storlek? (Om det är det du tycker.)

Och det är inget förbud, utan en licens. Kategori A-hundar får man ha om man använder dom till något arbete, men inte som sällskapshundar.

Anonym sa...

Något arbete utanför vakt och det polisiära? (förutom att vakta boskap) Om detta är de enda områden du syftar på pratar vi ju ett regelrätt förbud mot alla de hundar som i dag lever som familjemedlemmar och har andra arbetsuppgifter. Varför inte tala klarspråk? Ni vill utrota vissa hundtyper för att de inte passar in i ert idealsamhälle, utan att ha vettiga belägg för detta. (nej, jag köper inte era argument baserat på okunskap och rädsla)
Varför inte prata med dem som faktiskt lever med dessa hundar och har praktisk erfarenhet i stället för alla dessa antaganden? Det skulle kanske spoliera ditt kandiderande när du blev varse om hur det egentligen ligger till, men samvetet skulle säkerligen må bättre. Jag är övertygad om att du har ett sådant, fortfarande, innerst inne.

Mathias Sundin sa...

Jag tycker vi har varit väldigt tydlig i att dessa hundraser ej ska få finnas som sällskapshundar. Vilka arbeten som kan utföras får prövas efterhand. Jag tror det är bättre än att nu slå fast det. Polis, vakt, herde är några exempel.

Nej, vi vill inte utrota någonting. Och vi har pratat med rätt många personer vi det här läget, både med och utan sådana hundar.

Det står att läsa i rapporten.

Kajlie sa...

Nej jag menade bara att ska man sätta license måste man ju sätta den på dom raser som faktiskt kan bli farliga i fel händer, och där borde ju näst intill alla stora raser räknas in. Vallhund som kamphund.

Sen är jag uppväxt med stora raser, halva mitt liv har jag levt med stora raser. Äger nu själv en amstaff, så om det mot förmodan nu skulle komma ett förbud och vi säger att amstaffen skulle hamna i kategori A. Då skulle plötsligt inte min hund vara en sällskapshund längre ? Fast jag jobbar med han varje dag och att han är världens snällaste och goaste hund ?
Jag tycker inte man ska dra alla över en kant.
Därför är jag FÖR license, men EMOT förbud.

Mathias Sundin sa...

Då är nästan ditt förslag mer långtgående än vårt, men jag antar att du vill att hundarna ska få finnas kvar som sällskapshundar?

För de som har exempelvis amstaff idag så kommer inget hända med den hunden. Möjligen kommer man få genomgå någon utbildning, men det där har vi inte landat i ännu. Det är nya hundar som inte kommer vara tillåtna annat än för ett arbete, av samhällsnytta kan man väl kalla det.

Kajlie sa...

Så att du tycker alltså själv att ert argument är långtgående ?

Jag menar bara att man kan inte blunda för att vissa raser som används idag som vanliga familjehundar faktiskt kan bli farliga i fel händer.

Nej jag förstår att man inte tar alla tex amstaffar och pitbullar och kastar dom på bål.
Men jag skulle ju tro att nångång i framtiden skulle jag och min sambo vilja skaffa en till och det hade ju inte gått med ett eventuellt förbud.

Hur ser ni förresten på blandraser ? Kan man egentligen fastställa vilka raser dom är blandade med ?

Kajlie sa...

Glömde svara på frågan.

Ja jag tycker dom ska finnas kvar som sällskapshundar, dock ej i fel händer.
Därför tycker jag att vi hjälps åt att först komma fram med någon sorts licens

Mathias Sundin sa...

Jag lägger ingen värdering i ordet långtgående. Men ett totalt förbud är mest långtgående, och totalt fritt är motsatsen.

Jag tycker inte att vi blundar för den risken, men det är inte primärt det problemet vi fokuserar på.

Nej, det går inte att skaffa någon ny sådan hund som sällskapshund. Men det finns hundratals andra raser att välja på.

Knäckfrågan för oss är att alla raser inte är lämpliga som sällskapshundar. Så en allmän licens tror jag inte räcker. Det vore ett steg i rätt riktning med en licens för dessa raser, även om man fick ha dom som sällskapshundar, men inte tillräckligt.

Anonym sa...

"Dessa hundar lämpar sig inte som sällskapshundar" Ingenting kunde vara mer felaktigt. Den amerikanska pitbullterriern har i över 100 år varit en fantastisk sällskapshund i tusen och åter tusentals amerikanska familjer. Jag tvivlar starkt på att någon i din sk utredning ens träffat en välavlad, renrasig pitbull terrier. Jag har under mitt snart 40-åriga liv haft en rad hundraser, stort som smått, vall som vakt och måste säga att jag hittills inte har träffat någon ras som tilltalar mig mer och som ger mig mer glädje att jobba och leva med som denna hund. Fler än du tror delar denna uppfattning, vi finns överallt, pensionärer som barnfamiljer, hederliga skattebetalare som känner oss oerhört kränkta över förslag som dessa. Det är orimligt att laglydiga skötsamma människor ska straffas för att vissa individer inte kan hantera sina hundar. Problemen kommer inte att lösas på detta sätt, det finns det tillräckliga erfarenheter av sedan tidigare, för den som är intresserad av att lyssna och lära.

Kajlie sa...

Anynom: Måste hålla med dig på varje ord!

Mathias: Kolla gärna på denna, en mycke bra dokumentär!

http://www.youtube.com/watch?v=xWhTU_bujCo

Mathias Sundin sa...

Anonym: Det är bra att du kommenterar, men låt gärna bli slängar som om vi inte ens träffat sådana hundar. Vi är av olika uppfattningar helt enkelt, det behöver inte betyda att den ena eller andra är okunnig.

Det finns såklart hundar av kamphundsras som aldrig gör något, men rent generellt så har de egenskaper som gör dom olämpliga och risken för en olycka är för stor. Det finns gott om andra hundraser med liknande egenskaper som inte är lika farliga.

Josefin sa...

Hördedu, läs vad folk med kunskap tycker om dig och din hatkampanj mot vissa raser, samt okunskapen du och din "expertkompis" uppvisar.

http://vovve.net/Rastplatsen/display_message.asp?mid=5054619

JH sa...

En annan sak, ni som har argument som VIDA överstiger de Mathias Sundins lilla hatkampanj innehåller...vänd er till samma tidningar som Mathias figurerar i, visa att han är som alla andra politiker en sådan som vill vinna makt på rädsla! Gör er hörda, vi är många som ser att "Mollgan" och Niklas Lindh i denna fråga är de som vet något, tyvärr kämpar ni mot en människa som många får uppfattningen att han är högst trångsynt.

Vi måste kämpa emot korkade förslag som kan förstöra för de som sköter sig, Mathias Sundin är ett praktexempel på människor som tar fram skitförslag för sakens skull. Om de verkligen brydde sig om HUNDAR, så skulle deras förslag involvera även små hundar då dessa också förtjänar att ha det bra och inte komma till vem som helst. Bara en sådan sak som att de tillskriver kampraserna egenskaper de generellt inte har visar på hög okunskap.

Vidrigt, men som sagt...fler och fler börjar få upp ögonen, Mathias Sundin är en Kalle Anka i politiken när han ger sig in i hatkampanjer. Det skadar förtroendet för honom i andra ämnen också.

Mathias Sundin sa...

Josefin: Det är ingen hatkampanj, det är ett samhällsproblem jag försöker åtgärda. Jag tycker man kan visa lite respekt för alla de människor som är otrygga pga dessa hundar. Man måste inte hålla med dom, men man kan iaf visa en gnutta respekt för motparten.

Respekt är ju inte direkt det första ordet som jag tänker när jag läser inläggen.

"Så är han den mest inkompetenta människa att uttala sig huvudtaget.
Har läst flertalet om hans skriverier, allt grunnar sig i hans hat mot vissa raser, dvs kampraser."

Det är till exempel en direkt lögn.

Någon kallar mig "stendum": "Helt klart under gränsen för "normalbegåvad"."

Det får man såklart tycka, men det gör ju inte direkt att jag tar argument från en sådan person seriöst. Kan man inte ens debattera vettigt, well, då har man tyvärr inte så mkt att komma med.

John Haxholm (som jag antar att det är som gömmer sig bakom JH): Det är ingen hatkampanj. Det är en politisk uppfattning.

Det här handlar primärt om att människor ska få det bättre. På köpet tror jag dessutom att många av dessa hundar får det bättre (som slipper ägare som totalt saknar respekt för andra människor).

Kajlie sa...

mathias: Har du kollat på klippet jag länkade till ?

Kajlie sa...

"På köpet tror jag dessutom att många av dessa hundar får det bättre"

Borde inte alla hundar avläggas med licens då? Eftersom dom flesta som köper småhundar varken uppfostrar eller tränar dom. Om vi nu snackar om att hunden ska ha det bra.

Mathias Sundin sa...

Kajlie: Nej, inte än, men tack för tipset.

Nej, jag tycker inte det, men visst det bra argument för det. Dock tycker jag det överväger att inte reglera för mycket, pga konstnad, byråkrati och allmänt krångel för något som funkar rätt bra som det är idag.

Framförallt verkar de olämpliga ägarna finnas hos de som har kamphundar (inte alla, men rätt många). Det är dock mest en subjektiv åsikt jag fått efter att ha deltagit i den här debatten i ett år.

Anonym sa...

Jag har försökt följa kommentarerna i tråden och förstå några saker bland er som starkt argumenterar mot Mathias och Peters rapport och motion.

Dels, varför ni argumenterar på ett sådant otrevligt sätt, ständiga insinuationer om åsikter ni tillskriver era meningsmotståndare som de inte givit uttryck för. Det är helt enkelt en låg debattnivå och ger ett aggressivt och oseriöst intryck. Att kalla sin meningsmotståndare för idiot, okunnig eller en anklagan att bedriva en hatkampanj är bara härskartekniker och ger inga som helst sympatier för er sak.

Dels, varför ni på ett nästan fanatiskt religiöst vis, som försedda med skygglappar på spottar fram argument efter argument utan att stanna upp och ifrågasätta era egna premisser. Jag förstår att ni är övertygade om er sak, men det finns många som är av en annan åsikt. Det är bra att föra upp olika förslag till ytan, då jag inte tror att någon av er eller Mathias eller någon annan tycker det är bra med hundar som biter, skadar och dödar människor.

Låt oss öppet och ärligt diskutera fördelar och nackdelar med förbud, ägaransvar och annat som rör dessa djur och inte kasta skit i ansiktet på varandra. De är ett rabiat och ociviliserat beteende. Ni har rätt till er åsikt, det är rätt, men för fram den i sak, inte genom personangrepp och härskartekniker. Och ha förståelse och acceptans för att andra har en annan åsikt än ni själva har. Och snälla, tagga ner!

//J

mollgan sa...

Mathias,

Samt er andra som inte känner till hur Merritt Clifton arbetar och argumenterar!

Det är mycket tydligt beskrivet i länkarna nedan.

Efter att ni läst detta.
Fundera då på varför Clifton´s rapport ligger som Bilaga:1, i rapporten.

Clifton:

http://lassiegethelp.blogspot.com/search/
label/Clifton

Part 1: Numbers

http://lassiegethelp.blogspot.com/2007/08/
dangerous-breeds-dog-bite-statistics.html

Part II: Clifton’s “Analysis”

http://lassiegethelp.blogspot.com/2007/08/
pit-bulls-dog-bite-statistics-and.html

Clifton´s beskrivning av schäfer är läsvärd.

Ni kan läsa om detta i Part II länken.

// Leif Persson

mollgan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
mollgan sa...

Detta bör alla läsa som vill föra debatten med fakta.

Media, Myter & Politik !
Tex,
Sid:79-88
Myten om mördarhunden,Doberman Pinscher

Sid:89-92
Schäfer

Sid:95
Medias RAS Attack

Sid:104-107
Politiker och Experter

Sid:130
Ägarnas synder

Sid:139
Sensationer ersätter sunt förnuft

Sid:154
De verkliga orsakerna till Hund attacker

Sid:171
Hundar och aggression

http://nationalcanineresearchcouncil.com/
wp-content/
uploads/2008/10/
pit-bull-placebo-text1.pdf

// Leif Persson

Anonym sa...

Finns det verkligen inget bättre/viktigare ämne att föra kampanj för än det här?

Tycker det verkar löst från båda sidor. Allting är ju bedömningsfrågor vilket gör det till högst personliga uppfattningar, vilket även visar sig i språkbruket från båda sidor.

Uppenbarligen finns det ingen fakta som är acceptabel iom att bägge sidor ifråga sätter varandras källor. Det ger att det egentligen inte finns någon debatt då man inte kan enas om giltiga faktorer som påverkar utgången.
Plocka fram en ekvation som kan logiskt/empiriskt bevisas och ni kommer få en debatt som faktiskt leder någonstans. Sluta ta lösa argument för sanningar och det gäller Mathias också.

/Djurvän

Trinitrat sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Trinitrat sa...

Mycket i den rapporten som jag läste är rena faktafel och där finns en tydlig brist på kunskap.
Skärpa och dominans har ingenting med aggressivitet att göra, aggressivitet bottnar i princip alltid i osäkerhet, då ingen hund föds "aggressiv". Det är inte "naturligt" för dem att bita allt och alla och de får inte smak för blod av att ha bitit en gång, det är bara en myt skapad av den rädda människan.
För övrigt! Att en hund är reserverad mot främlingar eller skygg betyder inte att den är aggressiv.

Menar inte att du ska ändra åsikt eller något, för jag tror att det är omöjligt att få dig att ändra dig och att det folk säger till dig enbart går in genom ena örat och ut genom andra.
Talar bara om att din rapport går att motargumentera rätt ordentligt då det lyser igenom av okunskap och ni inte verkar speciellt pålästa, någon av er.

Kan Du, M.S, för övrigt se till att träffa var och en av dessa hundraser som enligt dig skall förbjudas och argumentera för VARFÖR hundrasen är farlig och bör förbjudas?
För det tycker jag det är det minsta du kan göra i och med din så fint sammanställda lista.
Många av de raser på listan existerar knappt utanför sitt hemland och än mindre i Sverige...
Men jag gissar att det man inte har någon förståelse för, det är man livrädd för och vill utrota.

Lyckas du få igenom ditt förslag vet jag några som kommer flytta ifrån Sverige, inklusive jag själv.

Evalotta sa...

Du skriver att det inte handlar om enskilda hundar,men du vill ändå förbjuda enskilda raser? Vad har jag för rättigheter när min amstaff blir sönderbiten av en collie? Eller spelar detta ingen roll eftersom jag har en s.k kamphund? Du pratar mycket om att vissa raser är framavlade till ett visst ändamål,ja visst det är sant,men en amstaff tex är inte framavlad i dagens samhälle i syftet att attackera andra (har aldrig heller varit ska påpekas) De framavlades aldrig fram till att vara aggresiva. Men OM nu ett förbud skulle komma hoppas jag att ni är opartiska och förbjuder alla raser med samma/liknande ursprung och historia. För allting verkar bygga väldigt mycket på att det är rasernas "genetiska bakgrund" som är boven i dramat. Så OM du får din vilja igenom så hoppas jag att se iallafall 50 raser på detta papper. Gör en ordentlig bakgrundskolla så ska du se att t.o.m pudlar användes till jakt och dess syfte var att bita ihjäl sitt byte,och du kan ju inte tillåta att denna ras finns kvar och riskerar att blandas med någon större och bli en stor kamp-pudel? Förbjud även chowchowen som avlades fram i kina som kamphund,ALLA bulldograserna (lyssna på namnet-bulldog=hund som användes till att hetsa/hålla fast tjurar) Alla terrier raser som är så envisa att de inte släpper taget när olyckan väl är framme,boxer,alla vallhundar..speciellt belgisk vallhund som bevisligen är mer angreppslysten än andra raser enligt tester. Schäfer som användes framförallt i ww2 till att hålla fienden undan och ibland t.o.m döda människor,alla mastiffraser då de också avlades fram som kamphundar. Jag är ägare till en Amstaff,är inte hysterisk gällande detta förbud då jag faktiskt tror att allt är lite mer komplicerat än du tror. Vill du ha ett förbud på dessa grunder som du säger så visst,men se till att det är rättvist och att ALLA raser med samma/liknande bakgrunder förbjuds...det är betydligt fler än vad du tror och det vore dubbelmoral att bara förbjuda de som du tycker anses som kamphundar,vilket jag antar är pitbull och amstaff? (kanske har fel) Finns ingen anledning till att vissa måste försvinna medans vissa får vara kvar. Min amstaff är ingen kamphund,hon är min sällskapsvovve som jag använder till spår och agility. Ha det bra!

Anonym sa...

vart tog mathias vägen?

Anonym sa...

"Själv är jag ingen hundexpert, men har levt med hund större delen av mitt liv.."

Gick den hunden på batteri?

sirspikey sa...

http://www.cvfaf.org/MAJLO.html

läs det här

mollgan sa...

Mathias
"Mollgan:Ska kolla och kommentera!"

- Hur var det nu med Merritt Clifton?

Mathias
"det är den bästa statistik som finns"

Det duger inte.
Tidnings artiklar är inte statistik. se tidigare kommentarer om Clifton.

-Objektivitet=bekräftelsebarhet?!
-Validitet = trovärdighet & överförbarhet?!
-Relabilitet = pålitlighet?!

Hur var det med Calgary...
Varför summerar ni Canada utan att redovisa Calgarys exceptionella framgångar?

Ps,
Min förhoppning var att Peter Kjällvkist ville hoppa in och svara för sig själv.
Läser inte han din blogg?

// Leif

Anonym sa...

韓谷屋,金漢城,巴西里,漁人碼頭,人間,鳥語花鄉,鳥語花鄉,花園餐廳,複合式餐廳,複合式,泰式料理,領事館,西子灣,好望角,精品民宿,水悅雅築,水悅雅築,海濱民宿,信義之家,海天依舍,海天,源泰綠地,綠地,時尚民宿,育樂中心,生活民宿,富雅民宿,五號小築,小魚民宿,優質民宿,七星潭,七星海,安莊民宿,紫園,上豪民宿,七星潭,東方戀人,月牙灣,富莉民宿,福田民宿,哇旦民宿,異速館,小荳荳,炭烤,雨果,國賓飯店,夏都,文字燒,月島,文字,法式餐廳,曼波,居酒屋,咖哩事典,原燒,咖哩,紅蟹將軍,上閤屋,百樂,天河,咖啡,鐵板燒,葡萄酒,燒肉庭,藍色狂想,海洋館,麻辣,巴黎春天,泰國餐廳,辛香館