2009-08-09

Kommunist Ohly uttalar sig om demokrati

Kommunisten Lars Ohly uttalar sig om Israel och kallar regeringen för "en skurkregim". För Ohly kan verkligen det där med skurkregimer. Så här skrev han i en riksdagsmotion om Kuba:

"Mänskliga rättigheter omfattar mer än yttrande- och tryckfrihet. Det handlar också om att leva upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionerna om barns och kvinnors rättigheter samt om rätten till social utveckling. Med beaktande av detta är Kubas respekt för de mänskliga rättigheterna på en helt annan nivå än vad som är fallet i de flesta andra länder i tredje världen.

Kuba har enpartisystem inskrivet i konstitutionen. Inom dess ram har ett omfattande deltagande i den politiska processen skapats, där medborgarna väljer sina företrädare. För att bli vald till Nationalförsamlingen, Asamblea Nacional Poder Popular, krävs inte medlemskap i det kommunistiska partiet, men en majoritet är de facto medlemmar. Valförfarandet påminner om ett långtgående personvalssystem. Föreningsfriheten är emellertid starkt begränsad."

I kommunisten Ohly värld är demokratin Israel en skurkregim, och diktaturen Kuba ett paradis.

Citat är hittat hos Fredrik Malm, som har startat en mycket intressant serie på sin blogg. Varje dag publicerar han något Vänsterpartiet skrivit eller sagt i serien "Med (v)åra egna ord".

Och en sak till. Ohly kräver handelsbojkott mot Israel - och kräver naturligtvis att USA:s handelsbojkott mot Kuba ska lyftas. Så talar en sann kommu... eh demokrat, var det visst nu för tiden ja.

Inga kommentarer: