2011-08-24

Inte krisen som skapat underskottet

Jag skriver idag i NT om Lars Stjernkvists påstående att det är krisen som skapat underskottet nästa år och att det vi måste fokusera på är jobben:

"Det krävs flera åtgärder för att få ner arbetslösheten. Jag sträckte i våras ut handen till Socialdemokraterna och sa att vi måste samarbeta över blockgränsen. Det resulterade i Jobbkommissionen, vars första uppgift är att ge vuxenutbildningen långsiktiga förutsättningar. Sedan följer flera åtgärder.

Ska arbetet ha någon chans att lyckas får vi inte underminera exempelvis vuxenutbildningen med en osäker kommunekonomi. Budgeten måste vara i balans. Därför är signalerna från Lars Stjernkvist om att han planerar ett underskott för nästa år mycket oroväckande och skadliga för vår jobbtillväxt."

Inga kommentarer: