2011-08-22

Sluta gå mitt i vägen!

Läser i NT om att antalet skadade fotgängare ökar. Man skyller på zebralagen. Men enligt artikeln har bara elva av fyrtiofem skador skett vid övergångsställen.

Jag tror att det stora problemet i huvudsak är att många fotgängare har väldigt dålig respekt för trafikreglerna. Jag kör bil så gott som dagligen i Norrköpings innerstad. Väldigt ofta är det någon fotgängare som knallar över gatan på ett sätt så jag måste sakta ner eller stanna. Alltså inte vid övergångsställen, där är det självklart att man ska gå, utan på bilvägarna. Där bilar har företräde.

Ofta går folk utan att ens se sig för om någon bil kommer. Tutar jag blir det ofta en arg min eller gest, trots att jag har företräde som bilförare. Ibland ser jag hur de kollar, ser mig komma i bilen, men går i alla fall.

Självklart ska man som fotgängare kunna gå över gator även där det inte finns övergångsställen. Men då får man se sig för och lämna företräda till bilar och cyklar.

Inga kommentarer: