2011-08-22

Good riddance

Martin Gelin lade upp en träffande bild på Google+. Den är tagen för bara ett år sedan:


Längst till vänster Ben Ali, Khaddafi i solbrillorna och längst till höger Mubarak.

Ben Ali var premiärminister i Tunisien och den första av diktatorerna som fick ge upp. Khadaffi håller på att förlora makten just nu i Libyen. Mubarak är inte bara avsatt utan och ställd inför rätta i Egypten.

Efterspelet är osäkert, det kan bli islamister som tar över länderna, men demokratiska krafter är också i stark rörelse. Till slut segrar alltid demokratin, det är min övertygelse.

Inga kommentarer: