2011-08-30

Pengar till tågen

Jag har - och väldigt många andra - efterfrågat en injektion av pengar i infrastrukturen, i huvudsak järnvägen. Det finns redan väldigt stora pengar avsatta för infrastruktur, men det har visat sig att mycket underhåll är så eftersatt att extra pengar behövs.

Nu kommer det. 5 miljarder, varav 3,6 miljarder till järnväg och 1,4 till vägar för åren 2012 och 2013. Pengarna ska just gå till rustning, inte stora nya projekt.

När Alliansen tog över makten 2006 fanns det stora planer inom infrastrukturområdet från tidigare regeringen. Men det saknades pengar till flera av projekten. Och underhållet hade blivit eftersatt.
Därför välkommet med pengar just till att rusta det som finns.

Inga kommentarer: