2011-08-25

Nu är Stjerna synsk också!

Lars Stjernkvist har många positiva egenskaper, inget tu tal om saken. Men att han var synsk, det visste jag faktiskt inte.

Budgeten som fastställs varje år bygger på prognoser. Dessa görs för kommunens räkning av Sveriges Kommuner- och Landsting, SKL. Man tittar på BNP-tillväxt, arbetade timmar, arbetslöshet och så vidare. Utifrån det gör man en bedömning av hur stora skatteintäkterna ska bli.

Denna prognos ligger som sagt till grund för hur vi fördelar pengarna i budgeten.

Utifrån dessa siffror beslutade majoriteten om ett underskott i budgeten 2012 på 129 miljoner kronor.

Men - och det är här den synska förmågan kommer in - Lasse Stjernkvist visste bättre än så. Till Folkbladet säger han:
"Enligt kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist var man dock på det klara med att de siffrorna skulle komma att förbättras."
Prognosen sa alltså inte att de skulle förbättras. Men på något sätt visste Stjernkvist det. Och han hade rätt! Siffrorna blev ännu bättre under våren.

Trist bara att han tydligen missade den ekonomiska krisen i början av augusti som nu gör att vi är tillbaka på ruta ett med kraftig underskott för 2012...

Inga kommentarer: