2012-05-11

Jag röstade nej

En del undrar hur jag egentligen röstade igår. Avstod jag? Nej, jag röstade nej, men det ser just nu inte ut så på nätet, i det skriftliga protokollet.


Men kollar ni på videon från voteringen så ser ni att jag röstade nej. Gå in på den här länken, klicka på beslut ovanför videon och kör så ser ni hur det går.

Problemet är att jag yrkande i kammaren innan debatten på avslag på hela propositionen, som också kan ses i protokollet:

Anf. 18 MATHIAS SUNDIN (FP): Herr talman! Jag skulle vilja börja med att yrka avslag på propositionen.

Johan Pehrson yrkade efter det avslag på mitt yrkande:

Anf. 19 JOHAN PEHRSON (FP): Herr talman! Jag vill bara för tydlighetens skull yrka avslag på Mathias Sundins yrkande och klarlägga att jag yrkar bifall till propositionen.

Vanligtvis kommer yrkande i kammaren bara på sådant som redan finns från utskottet. Ingen hade i utskottet yrkat avslag på propositionen i sin helhet, som jag alltså gjorde. Därför lades en punkt 0 till som beslutspunkt. Då ställdes bifall mot avslag på hela proppen. I denna omröstning blev det 298-1.


Som man för övrigt kan se i slutet av detta inslag i Östnytt.

Sedan gick man in på övriga punkter som fanns kvar. Där avstod jag i alla omröstningar utom en där Socialdemokraterna yrkade på mer övervakning i form av registrering av kontantkort och Alliansen hade hamnat på rätt ståndpunkt, att inte registrera kontantkort.

Så om ni bara avvaktar lite så kommer ett fullständigt protokoll upp lite senare på hemsidan, med alla röstningar.

2 kommentarer:

Jan Rejdnell sa...

Vissa ledarsidor har sagt att din insats är enbart en markering och får inga egentliga effekter. Min kommentar är att inga ledarsidor ens kommenterat beslutet om du inte ens röstat nej. Det är en markering - ja. Men om fler vågar "markera" kallas det proteströrelse. Problemet är att den som vågar gå emot ofta inte ens återfinns på valsedeln till nästa val. det behövs ett nytt valsystem innan jag vågar börja tro på den parlamentariska demokratin som den nu är uppbyggd i Sverige.

TOMMY RYDFELDT sa...

Du skall veta, och vet säkert, att utanför riksdagen är du inte ensam.

Jättebra gjort inte minst att du visade att du står för samma åsikter när du sitter i riksdagen som när du kandiderar.