2007-01-15

Hallen

Idag har KS fattat beslut om multisporthallen. Det blev ett ja från majoriteten och från (kd) och (c), men folkpartiet och moderaterna är tveksamma till upplägget, inte till själva hallen.

Jag yrkade på att man skulle titta närmare på att minska byggkostnaderna för hallen genom en friidrottsdel som är likadan som den i Linköping eller Motala. Plus lite ytterligare möjliga besparingar. Det skulle kunna ge en byggkonstnad på runt 60 miljoner kr och en årlig minskad konstnad på två miljoner kr (eller ca 20%). Anledningen att vi ville att man skulle titta närmare på det är vi inte kan veta exakt vad sådana åtgärder skulle ge i besparingar. Kanske är det mer, kanske är det mindre. Finansieringskalkylen ser idag lite skakig ut, och kommunen tar en stor risk om man lånar ut de 100 miljoner kronorna. Genom att minska kostnaderna minskar risken för skattebetalarna och ökar chansen att hallen bär sig. Nu röstade majoriteten ner att ens titta på det förslaget vilket är mycket synd.

Vi kan inte säga att det är det bästa förslaget och vi har inte heller bestämt oss för det. Vi vet att vi är positiva till hallen, men vill inte leka med skattebetalarnas pengar.

Nu får vi ta oss en rejäl funderare utifrån beslutet att avslå vårt förslag om att titta närmare på en minskad byggkostnad. NT sammanfattar mycket kort dagens KS.

Inga kommentarer: