2007-01-16

Herregud vilket trams Widar!

Igår på kommunstyrelsen sa samtliga borgerliga partier ja till en multisporthall, då passar Widar på att skriva på ledarplats i Folkbladet att "Alliansen har spruckit". Det är inte värdigt en annars intellektuellt hederlig ledarplats. Vi har en gemensam budget för fyra år, fem gemensamma program, samarbetar i samtliga nämnder, regelbunda täta träffar - och så är vi inte överens om finansieringen på en sporthall och då har "Alliansen spruckit". Pinsamt Widar, lite mindre partipolitruck i Ottossons knä trodde jag allt att du var.

Nå vad anför han för tung bevisning, jo:

"Genom personförändringar i folkpartiet lokalt och genom den batongliberalism som bedrivits på central nivå inom partiet i flera år har moderaterna och folkpartiet blivit mer samkörda."

Jaha, den på landsmöten beslutade politiken i folkpartiet som handlar om att tydligare peka på var och ens eget ansvar gör att vi nu är för en multisporthall men ville titta på möjligheten att minska byggkostnaden så att hallen inte går i konkurs. Men kom igen! Våra synpunkter beskriver han så här:

"I sporthallsfrågan formerade de en slags vägrarfront med klassiska konservativa argument typ "Det blir för dyrt." "Det blir för stort." "Det går för fort.""

Vägrarfront? Vi sa ja! Det vi är tveksamma till, vilket gäller samtliga borgerliga är finansieringen. Kommunen ska låna ut över 100 miljoner kronor och binda sig för hyror på över 200 milljoner kronor och vi är "vägrarfront" när vi vill veta om kalkylerna verkligen kommer hålla. Har Widar hört talas om BADHUSET? Där hade man precis samma inställning som Widar och vänsterkartellen har idag. Det verkar bra och kul, så kör på bara!

"Det finns således många skäl att vara tacksam för alliansens kollaps vid kommunstyrelsens möte i går."

Det tror jag säkert att du tycker Widar, men det enda som kollapsat är din ledarsida. Den är i vanliga fall utmärkt, men idag nere i ubåtsläge. Välkommen upp igen!

3 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Ja, om det där var en kollaps så var väl resultatet av dagens Vård och Omsorgsnämnd en fullständig krasch - för vänstersidan. Detta då en person från andra sidan biföll borgerligt förslag i frågan om servicedeklarationer.

Ibland kan man undra vilka uttryck som skulle användas om det verkligen blev osämja mellan partierna i Alliansen, om man använder "kollaps" om en fråga av detta slag. Total, Utter And Complete Destructive Obliteration är ju svårt att översätta, liksom.

Mathias Sundin sa...

Socialdemokraterna har spruckit!

Robert N sa...

Fraktionsbildning! Falangism! Plan B! (etc, etc)