2007-01-22

Konsten att slösa bort skattepengar

Idag på kommunstyrelsen hade vi ett ärende om höjningar i vissa avgifter för bolaget Norrköping Vatten. Enligt lag är det kommunfullmäktige som fattar sådana beslut. Förslaget på Norrköping Vatten var att de nya taxorna skulle börja gälla 1 februari, men eftersom ärendet var uppe för infomation idag och skulle beslutas i KS den 5 februari och i KF först i slutet i av februari skulle det bli försenat med två månader.

Kostnaden per försenad månad är 400 000 kr, alltså 800 000 kr totalt.

Varför denna sena hantering undrade vi borgerliga. Jo, helt enkelt slarv på kommunstyrelsens kontor. Detta slarv skulle alltså kosta bolaget och därmed skattebetalarna 800 000 kr. Nu bestämde vi istället att ta beslut direkt och skicka det till KF som sammanträder nästa måndag, vilket göra att det bara blir en månad försenat. Men ändå, 400 000 kr rätt ner i sjön.

Inga kommentarer: