2011-11-16

Östergötland bör gå norrut

Om någon timme kör mötet mellan de politiska partierna i länet igång här i Rådhuset i Norrköping. Vi ska försöka komma överens om vad Östergötland ska göra i regionfrågan.

Folkpartiet inställning är klar. Vi vill tacka ja till den inbjudan vi fått från Södermanland, Örebro och Västmanland. 

Samtidigt stänger vi inga dörrar söderut. Vi vet inte hur samtalen med de tre norra länen kommer falla ut, vi vet inte hur regeringen kommer behandla en eventuell ansökan från våra fyra län, vi vet inte hur Jönköping kommer ställa sig om fyra år och vi vet inte vad som händer med den stora sydliga regionen dit Kalmar är på väg. Det vore med andra ord dumt att smälla igen någon dörr.

Som ordförande i Folkpartiets länsförbund har jag senaste dagarna förankrat vår linje i länets kommunföreningar. De flesta vill norrut, ett par-tre stycken vill söderut men accepterar att vi inledar samtal norrut. Vi har alltså en gemensam linje i länet, vilket känns skönt.

Inga kommentarer: