2007-01-31

Jag ska inte detaljstyra skolan

Idag tog vänsterkartellen beslut om att fortsätta detaljstyra gymnasieskolan. Deras uppdragsplan, som styr skolan under det kommande året, innehåller tio olika mål och ett antal delmål. Till det kan läggas tretton ytterligare mål i en övergripande mer långsiktig plan för gymnasieskolan.

Man försvarar denna detaljstyrning med näbbar och klor, trots att var tredje 20-åring i Norrköping saknar slutbetyg från gymnasiet - och utvecklingen är negativ.

Allians för Norrköping (som tydligen inte har spruckit Widar) la istället fram en uppdragsplan med ett enda mål - att öka andelen elever med slutbetyg. Detta är vad skolan ska fokusera på. Hur man sedan vill uppnå det, det ska inte jag bestämma. Den kompetensen finns hos lärare och rektorer. Vill skolorna jobba med det som tidigare fanns som mål, exempelvis internationella kontakter, så får de såklart göra det. Men varför ska jag bestämma vad de ska göra och inte göra?

Läs mer i torsdagens NT och Folkbladet, eller kolla 24NT som kör ett reportage idag.

I 24NT säger Lars Stjernkvist att skolorna "måste ha vägledning" och att "skolorna får ägna tid åt att göra det jobb som politikerna ska göra, istället för att undervisa".

Det visar faktiskt på en häpnadsväckande bristande förståelse för lärarnas situation. Är det något jag upplevde själv som lärare och har hört väldigt många säga är att det är mycket pålagor från politikerna. Det är det som skapar en tuff arbetssituation, att de alltid ska fylla i någon ny enkät, göra en ny plan eller något annat - istället för att just undervisa. Och att tro att skolorna behöver Lars Stjernkvists vägledning visar på ovanifrånperspektiv som inte bådar gott.

2 kommentarer:

Bertil sa...

Skolorna bör absolut få ett väsentligt större ansvar för sin egen verksamhet.

En mycket viktig del av detta ansvar, nästan helt avgörande för att kunna tala om ett eget ansvar värt namnet, är att skolorna ansvarar för sin egen personal. Skolorna ansvarar för, anställer och löneförhandlar med sin egen personal. Blir skolan av med elever tvingas den att dra ner på verksamheten eller förbättra den så att eleverna kommer tillbaka.

Skolorna skall betalas med en elevpeng, lika för alla. Extra medel till elever med särskilda behov skall givetvis finnas och betalas ut enligt strikta normer och med full genomlysning av hanteringen. Inget politiskt godtycke får förekomma.

Jag inser att denna utveckling ligger en bit in i framtiden, men den är nödvändig. Kommunala politiker och deras tjänstemän saknar den kompetens och det incitament som behövs för att göra ett bra jobb. Det är dock inte deras fel, organisationen är feltänkt i grunden.

Olaus Petri sa...

Lärakåren har deprofessionaliserats av sosseriet och 68:orna på "pedagogen", som har lyckats gör Caligula i Hets till sinnebilden för hur katederundervisning fungerar. Mycket lyckad kampanj, men ack så falsk och förödande för kunskapssamhället.

Tänk själv att finna sig i att man förvandlas till en kompis som skall klämmas mellan å ena sidan föräldrar, å den andra elever! Du kan inte bäst, får läraren lära sig! Vad blir kvar då av den professionella stoltheten? Inte mycket, och det som finns kvar tar en enkät eller två effektivt bort.

Kvalitetsgranskning tror jag det kallas...