2010-08-20

Folkpartiets reklamfilmer
width="384" height="216" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="widget_CS" align="middle">

1 kommentar:

j u l i a sa...

Måste bara fråga hur du får in dina videoklipp i bloggen? Ska jag lägga till ett klipp så måste det ju hämtas från datorn, dvs ett klipp på nätet måste först sparas ner isf...jättekrångligt.
Mvh Julia