2010-08-02

Skolk i betyget

Att redovisa skolk i terminsbetygen är en fråga som vi i Folkpartiet, tillsammans med Alliansen, drivit hårt här i Norrköping. Senast i form av en motion som gått igenom barn- och ungdomsnämnden och gymniasenämnden. I båda nämnderna röstade vänsterpartierna ner den.

Nu föreslår Jan Björklund och regeringen att alla skolor ska redovisa skolket i terminsbetyget och på gymnasiet i det samlade betygsdokumentet.

Nyligen kom nya siffror från CSN som visar på hur många som fått indraget studiestöd i gymnasiet pga skolk. Då ska man alltså skolka en hel del. Det har ökat rejält i Norrköping, med nästan 40 procent på två år.

Inga kommentarer: