2010-08-26

Lägg pengarna på skattesänkningar istället

Efter finanskrisen skrek kommunerna ikapp på pengar från staten, som i regel hade bättre ekonomi än kommunerna. Jag tyckte att kommuner och landsting skulle klara sig själva. Det är faktiskt vi som har det ansvaret. Staten har ansvar för de statliga myndigheterna, för statsfinanserna, för infrastruktur och så vidare.

I valrörelsen lovar nu båda sidor ut mer pengar till kommuner och landsting. Helst vill de bestämma exakt pengarna ska gå också. Det är alltid trevligt att få mer pengar till kommunen, såklart. Men i det långa loppet är det fel.

Staten borde lägga pengarna på att istället sänka skatter för att anställa och göra det med lönsamt att arbeta. Då får vi fler jobb och fler som har jobb. Det ger oss ute i kommunerna ökade skatteintäkter - och därmed mer pengar till skolan och omsorgen.

Nu läggs miljarder kronor över hela landet på kommunala projekt för att minska den lokala arbetslösheten. Något som vi har ganska liten påverkan över.

Per Altenberg tycker att Alliansen måste bli bättre på att sänka skatterna. Bort med värnskatten, sänk den statliga inkomstskatten och sänk skatterna för företagen. Jag instämmer!

Inga kommentarer: