2010-08-15

Positiv FP-trend inledd?

Dagens Sifo visar en svagt ökad ledning för Alliansen. Ledningen är nu 3,6 procentenheter, mot 3,3 förra veckan, också i Sifo.

Kanske har också en positiv FP-trend inletts.

Folkpartiet hade inför förra mätningen 6,1 procent. I dagens landar vi på 6,8. Vi ökade i förra och vi ökar i denna.

KD (4,5 till 5,8%) och C (4,7 till 5,5%) verkar alltmer hamna på säker mark. Likaså verkar MP:s starka frammarsch avstannat och istället har de börjat tappa (10 till 8,9%)

För att en trend ska bekräftas krävs fler mätningar än så, men kanske börjar vi se något.

Inga kommentarer: