2010-08-19

Partierna inte mycket att ha i integritetsfrågor

Jag skriver i SvD om att det i detta val inte räcker med att rösta på ett parti om man bryr sig om integritetsfrågor. Istället får man vända sig direkt till kandidaterna. Och hur vet man vilka man kan lita på där?

"Riksdagsledamöter, inte minst från Centerpartiet, som hade haft en väldigt hög svansföring i integritetsfrågor vek i FRA-omröstningen ner sig för partipiskan.

För att undvika samma situation efter valet i den nu klart viktigaste integritetsfrågan, EU:s datalagringsdirektiv, lanserade under våren Camilla Lindberg och jag ett väljarkontrakt. Alla riksdagskandidater som skriver under det lovar och försäkrar att rösta mot ett införande av direktivet i Sverige."


Väljarkontraktet är faktiskt mycket avslöjande:

"Flera ledande företrädare för Centerpartiet var aktiva i debatten om datalagringsdirektivet under våren och början på sommaren och menade att man skulle stoppa det. På frågan om det innebär att de faktiskt tänkte skriva under kontraktet och rösta nej i riksdagen, eller stoppa det i regeringen, så var svaret nej."

Min mening är inte att speciellt hoppa på Centerpartiet. De har trots allt gjort mer bra i integritetsfrågor än alla andra borgerliga partier. Men det är ändå uppenbart att det inte räcker, väljarna får vända sig till enskilda kandidater.

För er som gillar Centerpartiet och tycker integritetsfrågor är viktiga, ni har tre kandidater hittills som skrivit under. En i Norrköping, Håkan Thornell. Kryssa någon av dom, och uppmana dom andra att också skriva under.

Dessa och andra kandidater hittar ni på www.nejtilldatalagring.se.

Ser också ett slarvfel i artikeln. Det står att flest kandidater som skrivit under har Folkpartiet. Flest kandidater från ett riksdagsparti, var det meningen att det skulle stå. Piratpartiet har överlägset flest kandidater. Beklagar PP!

5 kommentarer:

André sa...

Bra initiativ! Det gör inte så mycket att du inte nämner Piratpartiet, det går inte att läsa artikeln utan att tankarna dras till dom. Det är ju enbart där du hittar du hittar ett otvetydigt motstånd mot direktivet, för att inte tala om övriga oproportionerliga integritetskränkningar. V och MP:s senaste bud var väl i och för sig att man med stöd av tyska författningsdomstolen motsätter sig direktivet, men man har inte alls samma trovärdighet.

Archion sa...

Mathias, vad är skillnaden mellan ditt "väljarkontrakt" och ett vanligt "hederligt" vallöfte (som bryts så fort poltikern är vald)?

Ett kontrakt är inte värt något så länge inte båda parterna har skrivit under, vilken är den andra parten och när skriver denne under?

Vad händer när den som skrivit under inte väljer att följa vad denne skrivit under?

Mathias Sundin sa...

Archion: Ett vallöfte är mer av en ambition att försöka åstadkomma något. Självklart skulle man i detta fall kunna säga att det är ett vallöfte att rösta mot datalagringsdirektivet. Men ett kontrakt ger det mer tyngd, det blir mycket tydligare för väljarna vad man faktiskt har lovat. Bryter man det så finns det såklart inga juridiska konsekvenser, men jag skulle tro att man är rätt körd som politiker då.

Archion sa...

Vilken tyngd ger det att kalla det ett kontrakt och inte ett vallöfte?
Det enda jag ser är att det låter bättre, mer genuint, men det är ju något du tjänar på och inte den som får för sig att rösta på dig för att du kallar det ett kontrakt och inte ett vallöfte.

Tror du Annie Johansson och Fredrik Federley kommer att åka ut i år?
Johansson har blivit invald i partistyrelsen och Federley är förstenamn i Stockholm.
Anser du verkligen att saker hade sett annorlunda ut för dessa två om de skrivit under ett "valkontrakt" istället för att bara ha lovat väljare saker?
Då kanske de varit verkligt körda?

Archion sa...

De svenska systemet ger inte väljare möjligheten att aktivt rösta emot en viss kandidat på valdagen, och få kandidater lyckas kryssa sig förbi toppnamnet.
Den kandidat som väljer att gå på moderpartiets linje i frågan om datalagrinsdirektivet kommer inte att bli bortröstad när nästa vals riksdagslistor sätts. Att den som redan sitter i riksdagen inte hamnar på valbar plats är vid dessa möten en mindre sensation.

Men enligt dig så räcker det med att det viftas med "väljarkontraktet" nästa val för att de som svikit inte kommer att bli omvalda?

Har du ens tänkt igenom hela idén längre än att det hjälper dig att få röster i studentstaden Norrköping?