2008-08-22

Ensamt på Kommek

Nej då, jag är inte kvar på Kommek längre (som avslutades igår), men trots 3000 deltagare var det lite tomt där. I alla fall på politiker från Norrköping. De enda var den tappra revisionen, men de fattar inte några ekonomiska beslut i kommunen. Med ett underskott på runt 120 miljoner mot planerat resultat så borde kanske vänsterkoalitionens politiker lärt sig lite om hur man sköter en ekonomi.

Ingen skugga ska falla över mina Allianskamrater. Att medverka på en konferens är rätt dyrt och vi har ingen fet budget på o-rådsenheten. Därför utsåg vi tillsammans att jag skulle åka.

Nåja, även sista dagen var bra. Jag gick bland annat på ett seminarium om 2%-målet som stärkte det jag redan tänkte. Himla skönt med såna seminarier.
2%-målet är något som är väldigt bekant för kommunekonomer och politiker, men kanske inte direkt för allmänheten. Det är en tumregel för hur stort överskott en kommun ska gå med. Ett överskott är bra att ha bland annat som en buffert när ekonomin vänder neråt och för att kunna betala investeringar.

Budskapet på seminariet var att 2%-målet är en mycket bra tumregel men måste anpassas efter varje kommuns unika situation. När de ekonomiska tiderna är goda och stora investeringar är planerade bör man ha ett högre överskott än 2%. Till exempel.

Värt att notera är att vänsterkoalitionen under de goda åren istället satsade på ett nollresultat och går följaktligen nu med underskott direkt när ekonomin viker. Dessutom tömmer de alla pengar i kassakistan. Pengar som hade varit bra att ha till viktiga framtida investeringar, inte idrottsparkar.

Inga kommentarer: