2008-08-29

Läsvärt!

Läs artikeln i Folkbladet om Idrottsparken och det nya avtalet. Min kollega Fredrik Bergqvist, BQ kallad, har förtjänstfullt räknat ut vad hyresrabatten blir i reda pengar: 113,5 miljoner kronor.

Samtidigt sparkas 80 personer i hemtjänsten.

Prioriteringar kallas sånt.

Inga kommentarer: