2009-07-28

Straffa kommuner som bryter mot balanskravet

Skriver jag idag på Newsmill:

"Under högkonjunkturen var det många kommuner, borgerliga såväl som socialistiska, som spenderade alldeles för mycket pengar. Min egen kommun, rödgrönt styrda Norrköping, är ett sådant exempel. Istället för att spara i ladorna, brände man alla pengar. Nu står Norrköping där med stora nedskärningar i skolan och omsorgen, samtidigt som 300-miljoners bygget av fotbollsarenan Idrottsparken pågår för fullt.

Dessa kommuner anser nu att de måste bryta mot det statliga balanskravet och medvetet gå med underskott, trots att det inte är tillåtet.

...

De måste straffas. Annars kommer vi fortsätta att se detta kortsiktiga agerande. Storbankerna i USA gör nu återigen rekordvinster och ökar sina risker mer än någonsin, eftersom de vet att skattebetalarna tar notan om det går snett, men de själva får behålla vinsten om det går bra. På samma sätt kommer kommunerna att fortsätta missköta sin ekonomi om de vet att staten ser mellan fingrarna och räddar dom när det går snett."

Inga kommentarer: