2011-05-17

Affärer med Israel kan skapa jobb i Norrköping

Som jag skrev tidigare hoppades jag att företagsbesöken med Israels ambassadör på sikt ska leda till affärer mellan Israel och Norrköping, och därmed jobbskapande på båda platserna.

Efter att besöken är genomförda tror jag att förhoppningar kan bli verklighe
t. Israel är oerhört duktiga inom högteknologi. Där finns mycket gemensamt med Visualiseringscentret.

Inom miljöområdet har Israel mycket att lära från Sverige inom vissa delar. Det blev tydligt när vi besökte Econova och VD:n Göran Andersson beskrev det kretslopp som finns i Norrköping. Det enda företagets avfall är det andra företagets råvara och vi får därmed en mycket effektiv framställning av energi.

Båda ambassadören och jag har framtida planer på en israelisk delegation av affärsmän till Norrköping. Det kommer inte ske i morgon, men jag ska göra vad jag kan för att det ska bli av.

För övrigt funkade dagen mycket bra. Mycket folk och inget bråk på föreläsningen i Linköping. Trevlig avslutning på Rådhuset med medlemmar i Folkpartiet och Samfundet Sverige-Israel.

Återkommer i morgon med ett par anekdoter från dagen. Nu ska jag pusta ut.

Inga kommentarer: