2011-05-30

Våldtäkter i gruppboende

Sylva Hedells (FP) fråga till kvällens fullmäktige om barn som utsätts för sexuella övergrepp känns tyvärr ännu mer aktuell nu efter NT:s avslöjande om våldtäkter i ett gruppboende i Norrköping.

Sylva skrev frågan efter Patrik Sjöbergs avslöjande och undrar hur kommunen följer upp och hjälper idrottsföreningar med kunskaper hur misstanke om sexuella övergrepp ska hanteras.

Alltså inte exakt samma sak, men ändå nära. Diskussionen kan mycket väl komma att beröra den aktuella frågan.

Angående övergreppen på boendet så känns det hela mycket obehagligt. Att det hände en gång är illa, men att det fått fortsätta utan krafttag är svårt att förstå. Kommunen verkar också mycket ovilliga att kommunicera om det.
Karin Jonsson (C) sa på Alliansens morgonmöte att när det kom fram uppgifter om mutor blev det en jädra fart på kommunledningen. Det utreds och rutiner ändras. Nu är det istället locket på.

1 kommentar:

Robert Nordman sa...

Det är fruktansvärt. Och förstärks just av att VON-presidiet inte går i klinch.
Vad jag förväntar mig:
- Personligt samtal mellan ordförande för VON och vårdnadshavarna till de drabbade
- Uppsträckning av de som kände till det hela (uppenbarligen någon eftersom personal byttes ut) utan att ett ordentligt larm till ansvariga politiker i nämnden
- Om larm slogs och ovanstående inget gjorde så skall även de ställas till svars

Det är ju tyvärr ofta så att de som endast är ledamöter eller ersättare får en synnerligen kort dragning, och i detta fall säkerligen ett "men vi har löst det nu genom...", men det finns alltid möjlighet att begära uppföljning samt att presidiet rimligen får mer detaljer.