2011-05-27

Vuxenutbildningen första uppgiften

Vuxenutbildningen är det första som jobbkommissionen ska hugga tag i, tycker vi i Folkpartiet.

Naturligtvis kan och ska vi göra mer än en sak i taget, men att få en uppgörelse kring vuxenutbildningen för mandatperioden vore en bra start. Då har vi förutsättningarna för matchning mot arbetsmarkanden och höjning av utbildningsnivån klar. Någon form av grund att stå på.

Jag skriver om detta och lite annat kring jobbkommissionen i dagens NT. Ni kan nu läsa den på nätet eftersom NT har börjat publicera debattartiklar där (igen). Toppen!

I artikeln höjer jag ett varningens finger, precis som jag gjort här tidigare i bloggen:
"Allt detta känns mycket positivt, men jag vill ändå höja ett varningens finger. Vid pressträffen då vi presenterade kommissionen uttalade sig representanter för både Socialdemokraterna och Moderaterna något lättvindigt om utmaningen vi står inför. De framhöll att vi nog borde kunna vara nere på rikssnittet för arbetslöshet i slutet av mandatperioden, år 2014. Det är naturligtvis möjligt, men samtidigt måste vi inse svårigheten. Vi får inte kalla det ett misslyckande, ge upp, eller bli besvikna om vi inte nått målet om två till tre år."

Inga kommentarer: