2011-05-14

Motion: Nej till EU:s datalagringsdirektiv

Dags att skicka in motioner till Folkpartiets landsmöte i höst. Deadline på måndag.

Jag lade precis in en motion om datalagringsdirektivet i system. Ni som är folkpartister får gärna vara med och underteckna. Skicka ett mejl till mig så bjuder jag in er, eller så går ni helt enkelt in på mitt.folkpartiet.se och söker på mitt namn bland motionärerna så hittar ni motionen.

Här har ni yrkande och motionen:
Att Folkpartiet uttalar som sin åsikt att EU:s datalagringsdirektiv bör reformeras för att göra det mindre integritetskränkande.

Att Folkpartiet uttalar som sin åsikt att EU:s datalagringsdirektiv inte bör införas i Sverige.


Införs datalagringsdirektivet i Sverige innebär det att alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden och inloggningar på internet kommer att lagras.

Myndigheter kommer att kunna veta vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de kommunicerande befann sig, och vilken typ av kommunikation som användes.

Med andra ord: Enda sättet att undvika att myndigheterna vet vem du kommunicerar med är att prata med dem ansikte mot ansikte, eller skicka vanliga brev. Det är fullständigt orimligt.


Införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, som datalagringsdirektivet formellt heter, har ett par gånger skjutits på framtiden. Först av Alliansregeringen som lade omröstningen av direktivet till efter riksdagsvalet. Sedan genom en minoritetsbordläggning på ett år i riksdagen, när direktivet var uppe för omröstning i mars 2011.

När direktivet kommer upp för omröstning igen i riksdagen år 2012 är vår uppfattning att Folkpartiet ska rösta nej.

Anledningen är att direktivet kränker vår integritet i alldeles för stor utsträckning. Grundtanken med direktivet är att fånga brottslingar. Syftet är gott, men vägen till helvetet är kantat av goda intentioner. Med total och fullständig övervakning kan vi hindra alla brott, men på köpet skulle få ett totalitärt samhälle utan frihet. Så långt är ingen folkpartist beredd att gå. Frågan är var vi ska dra gränsen? Det är omöjligt att enkelt svara på, men det är fullt möjligt att se att datalagringsdirektivet går för långt.

Har vi inte en skyldighet att införa EU-direktiv? Jo, det har vi. Datalagringsdirektivet skulle ha varit infört för flera år sedan, men regeringen har skjutit på det och nu har riksdagen också gjort det. Det är förståeligt att Sverige inte kan hålla ut hur länge som helst, men det är samtidigt viktigt att Sveriges liberala parti tydligt uttalar att vi inte gillar direktivet och vi verkar inom EU för att reformera det i grunden.

Inga kommentarer: