2011-05-14

Motion: Inför licens för de farligaste hundraserna

Så en motion om vovvisar. Om ni vill vara med och underteckna, mejla (mathias.sundin(snabela)norrkoping.se) eller gå in på mitt.folkpartiet.se och skriv under.
Folkpartiet uttalar som sin åsikt att ett licenskrav bör införas för de farligaste hundraserna.

Kaukasisk ovtjarka är en hundras som är framavlad för att skydda boskap från varg och björn. En åttio kilos hund som har lätt för att bita, är misstänksam mot främlingar och har stor aggressivitet. Ska sådana hundar helt fritt få finnas i vårt samhälle som sällskapshundar? Det gör de idag i Sverige.

De allra farligaste hundraserna ska inte förbjudas, men de borde regleras genom en licens. En licens som inte gör det tillåtet att ha en sådan hund som sällskapshund.

För att få licens för en hund som tillhör en farlig hundras ska hunden användas i någon sorts yrkesutövning. Exempelvis så är kaukasisk ovtjarka en herdehund. Den kan behövas för att skydda boskap i Norrland. Den kan också användas som vakthund. Andra farliga hundraser kan ha andra använingsområden.

Vilka raser som ska regleras måste avgöras i en lagstiftningsprocess. Raserna ska bedömas utifrån sina fysiska egenskaper (storlek, styrka etc) och de mentala egenskaperna (aggressivitet, benägenhet att bita etc). Totalt kommer det maximalt att handla om 10-15 raser, varav flera av dem är ovanliga i Sverige.

Men är det inte hundägaren som det är fel på, inte hunden? Ägaren spelar en oerhört stor roll. En bra ägare gör en farlig hundras mindre farlig. Men dels så finns det gott om dåliga ägare, som idag får köpa dessa de allra farligaste hundarna. Dels så är det inte bara ägaren det beror på. Olika hundraser har olika egenskaper. En del är små och gör inte en fluga förnär, andra är stora och aggressiva. Dessa egenskaper försvinner inte även om ägaren är väldigt bra.

Det finns en stor oro hos många människor, framförallt hos hundägare, för dessa stora farliga hundar. Människor och hundar blir angripna och tyvärr väntar vi bara på att någon ska bli ihjälbiten. Risken är då att alla partier svänger 180 grader i frågan och vill förbjuda flera raser. Lagstiftningen kan bli slarvig och snabbt ihopkastad. Det har vi sett i andra länder. Därför bör Folkpartiet gå före och införa en balanserad reglering av de allra farligaste hundraserna.

3 kommentarer:

sirspikey sa...

Du börjar närma dig något vettigt nu. Dock är du så ofattbart ute o cyklar när du envis med att vilja kategorisera hundar efter 'farlighetsgrad'. Du kommer aldrig att få igenom någon dylik motion så länge du hela tiden bevisar din okunskap om hundar iom denna kategorisering, då folk som faktiskt kan hundar och även har en riktig uppfattning om hur det ser ut i hundvärlden aldrig klarat av eller haft något motiv till att kategorisera på ett så naiva sätt.

Fredrik Steen har en mer realistisk indelning av hundar som även jag som själv äger 2st pitbull BLANDNINGAR kan relatera till. Han pratar om mer eller mindre 'Resursstarka' hundar.
Licens på hund (husdjur överlag) är något jag vurmat för länge, inte bara pga eventuella hundattacker etc. utan även för djurets skull. Idag är det ingen som helst kontroll på hundägare, hur de använder sina hundar, behandlar dem etc.
Om du börjar använda dig av begreppet Resursstark istället och sätter dig in i vad det betyder tror jag att du kommer få ett betydligt större gehör, inte bara av gamla kärringar som är rädda för allt som rörs.

nikitabloggen sa...

Du är verkligen inne på någonting när du talar om licens i samband med hundägande. Men du talar tyvärr om fel sorts licens, för du beter dig bara dumt åt när du ska kategorisera hundar i farlighetsgrad.

Hundägarlicens är jag positivt inställd till, MYCKET positivt inställd till. Men inte är för det för ignoranta och okunniga människor som är rädda för stora, potentiellt farliga hundar utan för hundens skull. Många hundar behandlas idag mycket illa oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Med en hundägarlicens tror jag att problemen med hundar som är aggressiva, stressade och rädda markant skulle minska.

Om vi dessutom tittar till den stora blandrasaveln som pågår i våra svenska kök och badrum samt andra undermånliga miljöer har vi ännu ett problem. Om vi kan stoppa blandrasaveln kommer ovanstående problem minska ännu mer (och kanske till och med vara obefintliga inom de flesta områden). Att det finns farliga hundraser, det vet vi redan. Då bör alla raser över 15 kg tas med på den listan, med tanke på vilken skada en hund från den storleken kan göra under "rätt" omständigheter. Sedan får vi ta bort alla hundar med låg stresströskel, eftersom stress (pga rädsla eller dylikt) kan trigga igång ett aggressivt beteende som leder till bett eller andra problem. Där efter måste vi ta bort alla hundar med sjukdomar, rasbundna och genetiska, eftersom sjukdomar också stressar.

Oj. Helt plötsligt fanns det inga hundar kvar....
Hoppas du läser på, lär dig (och dina partikamrater) lite hundvett och så önskar jag dig en trevlig kväll!
/Nikita Engstrand
http://tailpaws.blogg.se
nikitabloggen@hotmail.com

Sandra sa...

Ibland undrar jag om där överhuvudtaget existerar personer inom den svenska politiken som har kunskap om hund?

Det verkar inte som det alls, farliga hundraser på det sättet som du beskriver det existerar i princip inte. Däremot är blandras aveln i Sverige ett stort problem, människor korsar hundraser som inte borde korsas!

Människan har tagit fram raser och avlat på egenskaper hos dessa som varit önskvärda, samt valt att avla bort vissa andra egenskaper. Arvet utav mentalitet och egenskaper hos hund är hög, Föräldra djuren samt deras linjer har en stark genomslagskraft i hunden. Rädslor ärvs ner oerhört lätt, en rädd hund är en svår hund.

Men då till egenskaper hos raser som inte borde korsas då det skapar konflikter hos hunden mentalt, risken är stor att det sker.
Vi kan ta till exempel Schäfer och Siberian Husky. Schäfern är en typisk brukshund, den har vakt, mod, en vilja till att samarbeta och hyfsad skärpa samt är en relativt tung hund.

Siberian huskyn är en urhund med oerhört starka instinkter, den används främst som draghund här i Sverige, Sibben har ingen vakt i sig, är en känslig hund som är lyhörd för sin omgivning, stark jaktinstinkt där hunden dödar om den får tag på sitt byte, flyr hellre än stannar och slåss, självständig och svårmotiverad i lydnadsträning. Det är också en lätt, smidig och snabb hund.

Alltså är dessa två separata hundraser ingen god korsning men folk gör det ändå eftersom en sådan blandning inte allt för sällan liknar vargar.
Man säljer dem på deras utseende till ett billigare pris än vad du är tvungen att betala för en renrasig varghybrid (dvs dom SKK godkända tjeckoslovakisk Varghund och sarloos wolfdog).
Vargutseende det säljer, för det är exotiskt men personerna som köper har sällan god kunskap om hundar, risken för att dom kommer hem med en valp som växer upp till otroligt svårhanterlig individ är stor.

Hund licens är ingen dålig ide i sig självt men då ska det gälla för ALLA som har hund, eller ska skaffa oavsett ras. Man måste gå en utbildning man själv bekostar där man upplyses om vad en hund är för något, hur dom fungerar, varför raser skiljer sig åt i annat än bara utseende, information om lagar och regler samt vilket ansvar man själv har när man valt att köpa hund.

Blandrasaveln måste vi få ett stopp på, uppfödarna i den kategorin saknar kunskaper i många fall till att välja ut lämpliga avelsdjur. Majoriteten är bara ute efter att tjäna pengar och finns sällan där för köparen till valparna när problemen börjar visa sig. Tyvärr är det många gånger första hundsköparen som väljer dessa valpar.

Med mer kunskap redan innan hade dom troligen gjort ett annat val utav hund, ställt högre krav på uppfödaren och troligen köpt renras i stället trotts att en sådan hund är dyrare.

Jag hade kunnat fortsätta i oändlighet, och även kunnat gå in på vad utställningshysterin gör med våra hundar. Det har skapat sjuka, vanställda individer med dålig mentalitet inom många raser. Där har vi också ett problem som borde tas tag i egentligen.