2010-08-15

När far super är det rätt

"Sänkta skatter är Moderaternas viktigaste prioritering. De ser inget viktigare!

Inte ungdomsarbetslösheten, inte utslagningen av sjuka, inte de växande barngrupperna.
Inte de allt större klyftorna mellan människor."


Mona Sahlin, i hennes sommartal, 15 augusti 2010.

"Därför lovar jag idag Sveriges pensionärer:

Om den ekonomiska utvecklingen är god under de närmaste åren så lovar jag att avskaffa pensionärsskatten helt – under nästa mandatperiod."


Mona Sahlin, i hennes sommartal, cirka 10 minuter efter det ovanstående, 15 augusti 2010.

"En sådan reform innebär en kostnad för statskassan på totalt 17,5 miljarder kronor.
Det kan jämföras med prislapparna på några andra reformer som de rödgröna utlovade i den gemensamma budgeten i maj.
Den innehåller cirka sex miljarder mer till välfärden (kommuner och landsting) under två år. Den höjda a-kassan kostar drygt sju miljarder, medan förändringarna i sjukförsäkringen kostar drygt fyra miljarder kronor."


Svenska Dagbladet, om Mona Sahlins tal.

"När far super är det rätt. Men varför hotar inte Sahlins löften om stora skattesänkningar för pensionärer välfärden, utan bara alliansens skattesänkningar?"

Carl B Hamilton om Mona Sahlins sommartal.

Inga kommentarer: