2011-03-31

Löftesbrott, som vanligt

De rödgröna partierna har inte varit måttliga i sina vallöften 2006 och 2010. I Alliansen satt vi ner mitt i valrörelsen och tittade noggrant igenom ekonomin för att se vad vi kunde få råd med.

På andra sidan pumpade man bara på. En vinnande strategi uppenbarligen, men inte speciellt ärlig.

Enligt ny statistik från Skolverket så kan vi se hur personaltätheten och gruppstorlekarna i förskolan utvecklats.

Det är en ganska sorlig läsning för Norrköping.

Andel barn som går i en grupp med 15 eller färre barn ligger på 12 procent. 2007 var det 20 procent. Snittet för hela landet är 35 procent.

Antal barn per personal var 2007 5,4. 2010 5,7. Snittet i landet är 5,4.

Men finanskrisen då? I det här fallet är den inte relevant. Försämringarna skedde nämligen innan.

Jag kan ta gift på att vi 2014 återigen kommer höra löften om mindre barngrupper och högre personaltäthet.

Inga kommentarer: