2009-09-22

Har Ottosson fått frispel?

Mattias Ottosson, KS-ordförande (S), skrev för ett tag sen på sin blogg att hans kollegor sett något förvånande ut när han presenterade sitt budgetförslag för dom. Det kan jag förstå, för han verkar ha fått rena frispelet.

På mitt bord landade nyss vänsterkoalitionens förslag till budget med ett planerat underskott i verksamheten på inte mindre över 300 miljoner kronor och en investeringsnivå som ligger ungefär en miljard över vad vi har råd med.

I budgeten hänvisas till tidigare avsättningar mot balanskravet på 261 miljoner. Det betyder att kommunen kan gå med så stort underskott utan att det statliga balanskravet kickar in. Det stämmer att dessa avsättningar gjorts - på pappret! Men några pengar har inte sparats. Men dessa pengar - som inte finns - ska man ändå spendera alltså.

Jag blev, precis som Ottossons kollegor, rejält förvånad. Investeringsnivåerna har tidigare legat alldeles för högt och budgeten har inte haft några marginaler, men budgetdisciplinen ute i nämnderna har varit rätt bra (Kerstin Hildebrands nämnd undantagen, men den är bättre nu). Men den man säger nu är att all tidigare disciplin kan man fullständigt strunta i.

Det är väldigt allvarligt för det ger oss långsiktigt, mycket svåra ekonomiska problem. När resten av världen reser sig ur finanskrisens aska kommer Norrköpings kommun brottas med att betala tillbaka stora skulder - och tvingas skära ner i välfärden.

3 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Det är ju val nästa år. Han räknar väl helt kallt med att det är någon annans problem att städa upp.

Vi ser liknande tendenser i Sundbyberg där man dessutom använder sig av två-årsbudgetar (2009-2010) där underskott 2009 ska hämtas in 2010. Kan bli tufft att hämta in det underskottet på två månader (eftersom nya KF & KS tillträder 1/11 2010)

MB sa...

Det är dessutom så att balanskravet är så formulerat att man inte kan "inteckna" tidigare positiva resultat mot kommande negativa - endast tvärtom. Det innebär alltså att ett negativt resultat ett år måste hämtas in inom de tre kommande åren. Att som skäl till att uppfylla balanskravet redovisa tidigare vinster är alltså regelvidrigt.

Förvisso utreds f n den lösningen av statlig utredare...

Mikael Bergman (kd)
Gruppledare Enköping

Mathias Sundin sa...

MB: Just i den delen håller jag inte med. Man kan göra avsättningar mot konjunkturella förändringar, vilket är vad vi har gjort. Allt hade varit fint - om det också hade sparats lite pengar.