2009-09-03

Stjernkvist röstade för Parken, inte Alliansen

Ibland är det trist med politik. Som när de politiska motståndarna fullständigt saknar hederlighet. Lars Stjernkvist försöker just nu påstå att vi var för en ombyggnad av Idrottsparken. Han är inte ohederlig i allmänhet, men just nu verkar vad som helst vara tillåtet att för att rädda sitt eget skinn.

FAKTA:
Lars Stjernkvist tryckte tillsammans med 41 andra ledamöter ur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på JA-knappen.

Samtliga 39 ledamöter från de borgerliga partierna, tillsammans med två från SPI, tryckte på NEJ-knappen.

Idrottsparkens ombyggnad för 290 miljoner kronor var därmed ett faktum, med en rösts övervikt.

Vi förespråkade att IFK tillsammans med några andra intressenter (troligen från näringslivet) skulle köpa arenan och själva bygga om den om de ville. Kommunen skulle fortsätta att betala den hyra vi betalade innan, ca 10-11 miljoner, med ett maxtak på 15 miljoner kronor per år.

Varken IFK eller näringslivet var intresserade av denna lösning och alltså hade det inte blivit något bygge. Det var precis vad Stjernkvist och de andra sa till oss då. Dessutom meddelade Socialdemokraterna, då det begav sig, att de hade föreslagit just detta för IFK men de hade tackat nej. Då byggde de istället Parken åt dom.

Alltså: Stjernkvist tyckte först att vårat förslag var bra. Sa sedan att det var omöjligt att genomföra. Säger nu att det skulle ha blivit genomfört och dessutom varit dåligt.

Det är inte vad jag kallar fair play.

Med Folkpartiet och Alliansens förslag hade vi inte haft en ombyggd Idrottspark och skattebetalarna hade inte stått där med notan.

Inga kommentarer: