2009-09-07

Statsbidrag till Idrottsparken

Kommuner och landsting får nästa år 17 miljarder kronor extra. Det innebär totalt 38 miljarder mer än när sossarna regerade 2006. För Norrköpings kommun innebär detta ungefär 170 miljoner kronor extra nästa år. Hur man än räknar så är det väldigt mycket pengar.

Som jag sa i våras när de första sju miljarderna kom så känns det kortsiktigt bra, det är flera besparing som vi nu inte behöver göra, vilket känns väldigt skönt. Samtidigt tror jag, som jag tidigare resonerat, att det är långsiktigt fel att belöna kommuner som inte sköter ekonomin tillräckligt bra.

I fallet Norrköping innebär detta att en del av dessa 170 miljoner går direkt till den årliga kostnaden för Idrottsparken. Som nu kan bli större eftersom IFK meddelat att de inte kan betala hyran.

Samtidigt verkar det finnas lite intressanta tankar kring hur detta slösaktiva beteende ska motverkas. Jan Björklund har drivit frågan - och jag har ifrågasatt behovet - men nu verkar man vara inne på att kommunerna måste avsätta en del av överskotten i en fond i högkonjunktur, som används i lågkonjunktur. Eller spara i ladorna i goda tider, för att ha när lyckan vänder.

Det är en intressant lösning som jag ska studera närmare.

Jag är alltså kluven. Det känns skönt för verksamheten, men är sämre på lång sikt. En stor fördel - ska vi inte glömma! - är att pengarna är tillfälliga. Då minskar belönandet av slösaktiga kommuner. Om pengarna verkligen försvinner, det återstår väl dock att se.

Inga kommentarer: