2010-03-12

I Berliner-land

Det är Västerås det. Agneta Berliner-land, riksdagsledamot härifrån pryder framsidan på stora lokaltidningen VLT. Självklart med anledning att hon röstade mot regeringen och gjorde så att Sveriges riksdag erkände folkmordet 1915.

Folkpartiet har riksmöte i Västerås. För vilken gång i ordningen vet jag inte, men vi har varit här flera gånger. Det gör mig inget. Hyfsat nära Norrköping, och så är det ju inga problem att hitta här.

Alexander Bard skriver på Liberati.se och hyllar rättmättigt Gulan och Agneta. Ulf Schyldt skriver riktigt bra om hur det funkar, eller inte funkar, i riksdagen.

Inga kommentarer: