2010-03-31

Starkare region behövs

Vi kan argumentera hur mycket vi vill för Ostlänken, så länge som vår region inte är starkare kommer de största satsningarna, helt naturligt, gå till Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det är där varje satsad miljard får störst effekt. Då har man uppförsbacke om man argumenterar att miljarderna ska satsas någon annanstans (för det finns inte obegränsat med pengar, som bekant).

Självklart är de tre stora beroende av hur det fungerar ute i landet och vi har fått tre mycket viktiga satsningar till Norrköping: Norrleden, E22 omkring Söderköping och järnvägen i hamnen.

Lämpligt nog träffade Alliansen i Norrköping på förmiddagen Alliansen i Linköping. Jag framförde samma budskap där och vi är båda redo att fördjupa samarbetet mellan kommunerna. Kan Norrköping och Linköping av omvärlden börja uppfattas som något som hänger ihop så kommer vi lämna Örebro, Västerås, Jönköping och de andra kvar i kategorien större städer, och kliva in i bland de största regionerna.

Jag är självklart besviken att Ostlänken inte finns med i satsningarna. Jag tycker att regeringen borde sett större fördelar med den än de gjort. Men ska vi lyckas nästa gång måste vi se sanningen i vitögat och helt enkelt bli en viktigare del av Sverige.

Nu är jag på väg till Skåne. Glad påsk!

Inga kommentarer: